VSRC pētnieks piedalās starptautiskā konferencē NEW2AN – 2012

Eiropas savienÓbas karogs.


 

 

 

No 31.janvāra līdz 04.februārim Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” vadošais pētnieks Manfrēds Šneps – Šneppe Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Satelīttehnoloģiju pētījumu starptautiskās konkurētspējas un kapacitātes palielināšana” (SATTEH, Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/019) ietvaros atradīsies komandējumā Sanktpēterburgā (Krievijā).

Komandējuma laikā plānots piedalīties starptautiskā konferencē NEW2AN – 2012 ar referātu „M2M applications and Open API. What could be next?”
Dalība konferencē iespējama ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, kura darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” tiek īstenots SATTEH projekts.
SATTEH mērķis ir veicināt VSRC zinātniskā personāla iesaisti starptautiskās sadarbības projektos zinātnē un tehnoloģijās un palielināt centra pētniecisko kapacitāti, starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju.
Kopējais projekta finansējums ir 217378 LVL, no kura 175277 LVL ir attiecināmās un 42101 LVL ir neattiecināmās izmaksas. Projekta attiecināmās izmaksas 100% tiek finansētas no ERAF, neattiecināmās izmaksas finansē Ventspils Augstskola.
Projekta īstenošanas laiks ir no 18.08.2010. – 31.07.2013.

Turpmākai informācijai sazināties ar
projekta koordinatori Mārīti Jokubausku.
E-pasts: marite.jokubauska@venta.lv
Mob.tel.: +371 27526151

31.01.2012.