Reģistrācija studijām Ventspils Augstskolā

 

Reģistrācija pamatstudijām Ventspils Augstskolā

Reģistrācija maģistra studijām Ventspils Augstskolā

Reģistrācija doktora studijām Ventspils Augstskolā

Reģistrācija pamatstudijām Ventspils Augstskolā

Lai kļūtu par Ventspils Augstskolas studentu, pretendentiem jāreģistrējas studijām. Reģistrācija notiek saskaņā ar konkursa rezultātiem un studenta pieteikumā norādīto studiju programmu prioritāti.

Pēc konkursa pirmās kārtas noslēgšanās reģistrācija studijām Ventspils Augstskolā notiek no 2016.gada 18. līdz 19.jūlijam klātienē Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, no plkst. 10:00 līdz 16:00.

Pēc konkursa otrās kārtas noslēgšanās reģistrācija studijām Ventspils Augstskolā notiek no 2015.gada 20. līdz 22.jūlijam klātienē Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, no plkst. 10:00 līdz 16:00 .

Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies studiju programmā, viņš zaudē šo iespēju, un Ventspils Augstskolai ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamos reflektantus, kuri konkursā ieguvuši zemākus rezultātus.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāiesniedz šādu dokumentu kopijas: vidējo izglītību apliecinošs dokuments un tā pielikums, nepieciešamie IZM centralizēto eksāmenu sertifikāti;
 • jānoslēdz studiju līgums.

Reģistrēties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta pilnvarota persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.

 

Mācību sākums – 2016.gada 1.septembris.

 

REĢISTRĀCIJA KOPMĪTNĒM

27.08. –02.09. (izņemot 28.08) no 09:00 līdz 17:00.

Informācija pa tālruni 6 36 29 202.

Reģistrācija maģistra studijām Ventspils Augstskolā

Konkursa rezultāti tiks izziņoti 2016.gada 15.jūlijā pēc plkst. 16:00. Rezultāti būs pieejami arī Ventspils Augstskolas telpās.

Pēc konkursa rezultātu izziņošanas līdz nākamās darba dienas plkst. 16:00 reflektants Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam var iesniegt apelāciju par konkursa rezultātiem. Apelāciju vienas dienas laikā pēc tās saņemšanas izskata ar Rektora rīkojumu apstiprināta Apelācijas komisija.

Lai kļūtu par Ventspils Augstskolas studentu, pretendentiem saskaņā ar konkursa rezultātiem jāreģistrējas studijām. Reģistrācija uz budžeta studiju vietām notiks no 2016. gada 18. līdz 21. jūlijam Ventspils Augstskolā (no plkst. 10:00 – 16:00).

Reģistrācija uz neaizpildītajām budžeta studiju vietām un uz maksas studiju vietām notiks 2016.gada 22.jūlijā Ventspils Augstskolā plkst. 12:00.

Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies studiju programmā, viņš zaudē šo iespēju, un Ventspils Augstskolai ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamos reflektantus, kuri konkursā ieguvuši zemākus rezultātus.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāuzrāda pase;
 • jānoslēdz studiju līgums.

Reģistrēties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta pilnvarota persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.

 

Mācību sākums – 2016.gada 1.septembris.

 

REĢISTRĀCIJA KOPMĪTNĒM

27.08. –02.09(izņemot 28.08) no 09:00 līdz 17:00. Informācija pa tālruni 6 36 29 202.

Reģistrācija doktora studijām Ventspils Augstskolā

REĢISTRĀCIJA PILNA LAIKA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ „BIZNESA VADĪBA”

Reģistrācija studijām – no 2016. gada 26. līdz 30. septembrim A311 telpā.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāuzrāda pase;
 • jānoslēdz studiju līgums.

Studiju sākums – 2016. gada 3. oktobris.

Papildu informācijai: epf@venta.lv; +63629653

REĢISTRĀCIJA PILNA LAIKA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ „VALODNIECĪBA”

Reģistrācija studijām – 2017.gada 13.februārī.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāuzrāda pase;
 • jānoslēdz studiju līgums.

Mācību sākums – 2017. gada 13.februāris.

Papildu informācijai: tsf@venta.lv; +63629655

Viss par studiju un studējošiem kredītiem.

Informācija atjaunota 01.05.2016.

29.05.2012.