Piesaistot Eiropā plaši atpazīstamus pētniekus, Ventspils Augstskola veido Latvijai unikālu uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centru

business-development-300x216

Šī gada 1. novembrī ar konferenci “Ceļā uz veiksmīgāku uzņēmējdarbības pētniecības un studiju procesa integrāciju Latvijā” Ventspils Augstskolā tiks atklāta jauna Ventspils Augstskolas struktūrvienība – Ventspils Augstskolas “Uzņēmējdarbības inovāciju un reģionālās attīstības centrs”. Sākotnējā attīstības fāzē (3 gadi) Centra darbību finansiāli atbalsta Ventspils pašvaldība, piešķirot Centra izveidei un attīstībai aptuveni 270 000 EUR.

Uzņēmējdarbības inovāciju un reģionālās attīstības centra efektīvas darbībai nodrošināšanai Ventspils Augstskola, ar Ventspils pašvaldības atbalstu, ir piesaistījusi tādus Eiropā un citur pasaulē atpazīstamus uzņēmējdarbības pētniekus kā: Prof. David Smallbone- Kingstonas Universitāte (Apvienota Karaliste) profesoru, vairāku vadošo uzņēmējdarbības pētniecības organizāciju vadītāju, un Prof. Markku Virtanen- Aalto Universitātes (Somija) profesoru, mazā biznesa pētniecības centra vadītāju Aalto universitātē. Centrā strādās arī citi pasniedzēji un pētnieki no vadošajām biznesa skolām Francijā un Baltkrievijā, un to vadīs Ventspils Augstskolas mācību prorektors, uzņēmējdarbības procesu pētnieks Dr. Arnis Sauka.

Centra primārie mērķi ir kvalificēta, Latvijai unikāla, starptautisku atzinību ieguvušu cilvēkresursu piesaiste, lai

(1) veicinātu Ventspils Augstskolas un Latvijas kopumā iekļaušanos starptautiskajā zinātniskajā apritē uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības jomās,

(2) papildinātu Ventspils Augstskolas pasniedzēju sastāvu, tādējādi dodot iespēju augstskolas studentiem apgūt jaunākās pasaules tendences uzņēmējdarbībā un inovācijās neizbraucot no valsts, un

(3) ar augstas kvalitātes pielietojamās pētniecības attīstīšanu uzņēmējdarbības un inovāciju jomās radīt konkurētspējīgu piedāvājumu privātajam sektoram, tādējādi stiprinot saikni starp Latvijas uzņēmējiem un augstskolu.

Cita starpā Centrs plāno aktīvi iesaistīties arī Latvijas uzņēmējdarbības politikas veidošanas diskusijā, kā arī veicināt ātrāku Latvijas jauno zinātnieku – vadībzinību doktorantu, iekļaušanos starptautiskajā apritē.

Konference “Ceļā uz veiksmīgāku uzņēmējdarbības pētniecības un studiju procesa integrāciju Latvijā” notiks 1. novembrī plkst. 12:50 Ventspils Augstskolā D104 auditorijā.

Konferences dalībnieki apspriedīs esošo situāciju un iespējas uzņēmējdarbības pētniecības attīstībā, kā arī uzņēmējdarbības apmacību procesa un pētniecības integrācijā Latvijas augstskolās.

Konferences dalībnieki – Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Inese Stūre; Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis un SIA Sakret direktors Andris Vanags, Tartu Universitātes Uzņēmējdarbības centra direktors prof. Tonis Mets, Rīgas Ekonomikas augstskolas (Stockholm School of Economics in Riga) rektors Dr. Anders Paalzow un Ventspils Augstskolas “Uzņēmējdarbības inovāciju un reģionālās attīstības centra ” (VeA UIRAC) pētnieki Arnis Sauka, Prof. David Smallbone,Prof. Markku Virtanen, Dr. Michel Verlaine unDr. Anna Pobol.

Konferences darba valoda – angļu valoda.

Konferences programma pieejama šeit.

31.10.2012.