Ventspils Augstskola organizē ikgadējo
STUDENTU ZINĀTNISKO KONFERENCI

AKTUALITĀTES TAUTSAIMNIECĪBĀ,
TULKOŠANĀ UN TEHNOLOĢIJĀS

Ventspilī, Inženieru ielā 101
Ventspils Augstskolā
2013. gada 10. maijā

Piektdien, 10. maijā, plkst. 14.00 B1 auditorijā tiks atklāta ikgadējā Ventspils Augstskolas studentu zinātnisko konference „Aktualitātes tautsaimniecībā, tulkošanā un tehnoloģijās”.

Konferencei iesniegti 13 referāti. Lielākā daļa referātu veltīti tēmām informācijas tehnoloģijas un elektronika, valodas tulkošanas tehnoloģijas un starpkultūru komunikācija, kā arī ekonomika un uzņēmējdarbības vadība.

Ar konferences programmu var iepazīties šeit.

Konferences darba valodas: latviešu, angļu.

Konferences mērķis ir rosināt tās dalībniekus – bakalaura, maģistratūras un doktorantūras studentus – aktīvāk pievērsties aktuālu problēmu pētīšanai savā specialitātē. Konference veicina arī pieredzes iegūšanu – ne tikai pētījumu prezentēšanā, bet arī pasākumu organizēšanas un vadīšanas jomā, jo daļu no konferences organizēšanas, kā arī tās vadīšanu nodrošina studenti.

Ventspils Augstskolā Studentu zinātniskā konference „Aktualitātes tautsaimniecībā, tulkošanā un tehnoloģijās” notiek kopš 2003. gada maija.

Kontaktinformācija:
Santa Kalvāne, Ventspils Augstskolas Zinātņu un attīstības daļa,
e-pasta adrese: santa.kalvane@venta.lv, tālr.: 63629657

11.12.2012.