Sāc studēt

Jaunajiem Ventspils Augstskolas studentiem

2016.gada 1.septembrī plkst. 12.00 svinīgais Zinību dienas pasākums – precīza programma būs atrodama augusta pēdējā nedēļā Ventspils Augstskolas mājas lapā www.venta.lv.

2016. gada 2. septembrī plkst. 10.00 Informatīvās lekcijas pirmā kursa studentiem - precīza programma būs atrodama augusta pēdējā nedēļā Ventspils Augstskolas mājas lapā www.venta.lv.

VALSTS GALVOTAIS KREDĪTS (pieteikšanās kredītam notiks no 7.septembra). Ja esi iestājies kādā Latvijas vai ārvalstu augstskolā vai jau sekmīgi apgūsti kādu studiju programmu, Tu vari kandidēt uz valsts garantētu kredītu, kura saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”. 2015. gadā kredītus studentiem izsniedz AS “SEB banka”.

Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru (maksimālo kredīta summu var uzzināt Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā: http//www.sza.gov.lv). Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt studiju kredītu (11 mēnešus pēc studiju beigšanas), šī kredīta procentu likme ir 0 %. Sākot kredīta atmaksu, būs jāmaksā kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā no atlikušās studiju kredīta summas.

Studējošā kredīts ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas)studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 170 eiro mēnesī. Papildu informācija šeit.

KONTAKTI

Tulkošanas studiju fakultāte – sekretāre Evija Babrovska (A korpuss A411.kabinets), +371 63629655, e-pasts: tsf@venta.lv

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte – sekretāre Rūta Lodiņa (A korpuss A311.kabinets), +371 63629653, e-pasts: epf@venta.lv

Informācijas tehnoloģiju fakultāte – sekretāre Dace Briede (A korpuss A211.kabinets), +371 63629654, e-pasts: itf@venta.lv

Mācību daļa – vadītāja Egita Udodova (C korpuss C210.kabinets), egitau@venta.lv, +37163629646

Par iespējām studēt Ventspils Augstskolā, rakstiet uz Ventspils Augstskolas Mācību daļas vadītājas e-pasta adresi: egitau@venta.lv vai zvaniet pa tālruni 63629646.

19.08.2013.