Ventspils Augstskola saņēmusi Latvijas vēsturē pirmo izplatījuma radiosakaru atļauju

IMG_1429

2016. gada 1. februārī Ventspils Augstskola saņēma Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” pirmo Latvijā izdoto oficiālo izplatījuma radiosakaru tīkla lietošanas atļauju. Šī atļauja paredz, ka Ventspils Augstskola varēs sazināties ar satelītu Venta -1 noteiktās radio frekvencēs. Atļauja ir derīga no 2016. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. martam.

Saņemtā atļauja ir apstiprinājums, ka Venta-1 nepieciešamās radiofrekvences ir iekļautas starptautiskās radiofrekvenču koordinējošās organizācijas ITU Radiosakaru biroja Galvenajā frekvenču reģistrā MFIR un Venta-1 sakaru sistēma ieguvusi starptautisku juridisku aizsardzību. Nokļūšana MIFR reģistrā būtībā ir atļauja satelīta radioiekārtu darbināšanai noteiktajā orbītā. Radiosakaru tīkla lietošanas atļaujas saņemšana bija laikietilpīgs process, jo frekvences nepieciešams saskaņot starptautiska līmenī.

Jau informējām, ka pagājušajā gadā tika panākta vienošanās ar Brēmenes pilsētas Lietišķo zinātņu universitāti par Latvijas satelīta Venta-1 palaišanu orbītā šā gada otrajā ceturksnī. Paredzēts, ka satelīts Venta-1 riņķos ap Zemi aptuveni 500 km augstumā ar apriņķošanas periodu 94 minūtes.

 

02.02.2016.