Uzsākta projekta BALTICS realizācija

Baltics

Šogad Ventspils Augstskolā tika uzsākts Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” („Horizon 2020”) projekts “Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability” (projekta Nr. 692257 – BALTICS).

2015. gada 8. septembrī BALTICS projekta pieteikums ar ļoti augstu novērtējumu (14.5/15.0) iekļuva apstiprināto Eiropas projektu sarakstā. Kopumā šajā programmā tika iesniegti un izvērtēti 515 projektu pieteikumi, no kuriem tikai 60 pieteikumi tika apstiprināti. BALTICS projekts ir pirmais Ventspils Augstskolas realizētais projekts programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros. Projektu plānots ieviest no 2016. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim (36 mēneši).

BALTICS projekts ir Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (IZI VSRC) (galvenais partneris), ASTRON institūta (Nīderlande) un Mančestras Universitātes (Lielbritānija) sadarbības projekts, kura ietvaros ir paredzēts stiprināt IZI VSRC konkurētspēju, sadarbību un zinātību ar LOFAR (Low-Frequency Array for Radio astronomy) tehnoloģijām saistītās zinātnes jomās, īstenojot dažāda veida augsta līmeņa apmācību ciklus, mācoties no šīs jomas Eiropas un starptautiska līmeņa līderiem.

PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Projekta nosaukums: Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability

Projekta numurs: 692257 – BALTICS

Projekta akronīms: BALTICS

Programma: Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programma “Apvārsnis 2020” ir pētniecības un inovācijas programma laika periodam no 2014. līdz 2020. gadam, kas vērsta uz Eiropas konkurētspējas stiprināšanu pasaules mērogā. Programma “Apvārsnis 2020” ar savu darbību un atbalsta instrumentiem tieši stimulē ekonomiku, stiprinās Eiropas Savienības zinātnes un tehnoloģijas bāzi, tās rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību. Projekts BALTICS sagatavots koordinācijas un atbalsta aktivitātes Twinning (mērķsadarbības) programmas ietvaros. Informācija par Twinning programmu: http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm.

Ieviešanas periods: 36 mēneši, uzsākts 01.01.2016., tiks ieviests līdz 31.12.2018.

Projekta mērķis

BALTICS projekts ir Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (IZI VSRC), ASTRON institūta (Nīderlande) un Mančestras Universitātes (Lielbritānija) sadarbības projekts, kura ietvaros ir paredzēts stiprināt IZI VSRC konkurētspēju, sadarbību un zinātību ar LOFAR (Low-Frequency Array for Radio astronomy) tehnoloģijām saistītās zinātnes jomās, īstenojot dažāda veida augsta līmeņa apmācību ciklus, mācoties no šīs jomas Eiropas un starptautiska līmeņa līderiem.

Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros paredzētas vairākas aktivitātes, lai iecerēto realizētu visefektīvāk:

1. Četri apmācību cikli IZI VSRC;

2. Divi apmācību cikli ASTRON;

3. Vairākas prakses ASTRON institūtā un Mančestras Universitātē;

4. Vasaras skola ASTRON;

5. Zinātniskās konference organizēšana Ventspils Augstskolā (projekta noslēgumā);

6. Sasniegto rezultātu prezentācija starptautiskajās zinātniskajās aprindās un Latvijā.

Plānotie rezultāti

Projekta ietvaros IZI VSRC tiks iegūtas zināšanas un praktiska pieredze ar LOFAR tehnoloģijām saistītās zinātnes jomās, kas ievērojami paaugstinās IZI VSRC zinātnisko publikāciju kvalitātes līmeni. Tiks nodibināta sadarbība ar Eiropas un starptautiska līmeņa līderiem LOFAR tehnoloģiju jomā. Projekta laikā iegūtās zināšanas varēs pielietot potenciālās LOFAR stacijas izveidošanai un ekspluatēšanai Latvijā.

Projekta galvenais partneris: Ventspils Augstskola

Projekta kopējais finansējums: 999 652,00 EUR

Ventspils Augstskolas kopējais budžets projektā: 310 960,00 EUR, no kura 100% ir Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” finansējums.

Kontakti:

Projekta vadītājs – Valdis Avotiņš, tel.+371 63629657, valdis.avotins@venta.lv

Projekta administratīvā vadītāja – Eva Fībiga, tel.+371 26248076, eva.fibiga@venta.lv

 

11.02.2016.