Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra darbinieki praksē ASTRON institūtā Nīderlandē

IMG_7

Projekta BALTICS ietvaros divi Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra” (VSRC) darbinieki no 16. oktobra līdz 12. novembrim piedalījās projekta partnera Nīderlandes radioastronomijas institūta ASTRON vadītajā praksē „RF dizains”. Projekts BALTICS – konkurētspējas, sadarbības un kompetences stiprināšana ar LOFAR (Zemas frekvences antenu sistēma radioastronomijas uzdevumu veikšanai) tehnoloģijām saistītās zinātnes jomās (“Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability”).

Praksē VSRC darbinieku mērķis bija prakses vadītāju uzraudzībā izstrādāt RF dizainu Mobilam antenu režģa modulim (Small Antenna Array Module). Galvenie prakses uzdevumi bija RF dizaina vairāku bloka diagrammu alternatīvu izstrāde, dizaina līmeņa diagrammu izstrāde, dizaina komponenšu saraksta sastādīšana un atlasīšana, PCB dizaina izstrāde un testēšana.

Paralēli veicamajiem prakses uzdevumiem, VSRC darbinieki pārrunās ar LOFAR stacijas izveides speciālistiem ieguva nepieciešamo tehnisko informāciju plānotajai LOFAR stacijas izveidei Irbenē, kā arī iepazina darba ikdienu un uzdevumu veikšanas kārtību ASTRON institūtā.

Iegūtās zināšanas un kompetence ļauj labāk izprast LOFAR izveidē izmantotos principus un nākotnē ļaus VSRC izstrādāt analoģiskus risinājumus. Šīs prakses rezultāti tiks izmantoti nākamajā projekta BALTICS prakses uzdevumu veikšanā, kas sāksies jau šī gada 28. novembrī.

Informācija par projektu BALTICS pieejama ŠEIT.

Attēli no VSRC darbinieku pirmās prakses Nīderlandē

 

21.11.2016.