Uzņemšana doktora studijās

DSC00938_555_web

Turpinās dokumentu pieņemšana studiju uzsākšanai Ventspils Augstskolas un Liepājas Universitātes Starpaugstskolu doktora studiju programmā „Valodniecība: latviešu diahroniskā valodniecība, latviešu sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība”. Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiek līdz 2017. Gada 10. februārim Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī.

Ar uzņemšanas noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Neskaidrību gadījumā lūdzu vērsties pie Ventspils Augstskolas doktora studiju programmas direktores Dr. philol. Dzintras Leles-Rozentāles:

E-pasts: dzintra.lele-rozentale@venta.lv

 

02.01.2017.