Ventspils Augstskolā notiks studiju virziena pilotakreditācija

090

No 13. līdz 15. februārim Ventspils Augstskolā (VeA) notiks studiju virziena “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” pilotakreditācija. Studiju virziena novērtēšanas komisijā darbosies trīs ārvalstu eksperti, Studentu apvienības deleģētais eksperts un Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģētais eksperts.

VeA šajā studiju virzienā īsteno 5 studiju programmas:

• Bakalaura studiju programmu “Datorzinātnes”;

• Maģistra studiju programmu “Datorzinātnes”;

• Bakalaura studiju programmu “Elektronika”;

• Profesionālo bakalaura studiju programmu “Kuģu navigācijas elektronika” (no 2016.gada, sadarbībā ar LJA);

• Profesionālo maģistra studiju programmu “Elektronika”.

Studiju virziena novērtēšanas komisija tiksies ar VeA vadību, Informācijas un tehnoloģiju fakultātes dekānu un studiju programmu direktoriem, kā arī studentiem un darba devējiem. Komisija vērtēs VeA infrastruktūru, apmeklēs laboratorijas, bibliotēku, kā arī viesosies Ventspils Augstskolas Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā Irbenē.

Pilotakreditāciju īsteno Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros. Pilotakreditācija notiks 12 augstākās izglītības institūcijās. Konkurss uz pilotakreditācijas īstenošanu bija ļoti liels un VeA bija viena no augstākās izglītības iestādēm, kas izturēja konkursu uz viena studiju virziena pilotakreditāciju.

Studiju virziena akreditācija – pārbaude nolūkā noteikt augstskolas resursu kvalitāti un spēju atbilstoši normatīvo aktu prasībām īstenot noteiktam studiju virzienam atbilstošu studiju programmu. Augstskolas studiju virziena akreditācija dod tiesības augstskolai izsniegt valsts atzītu augstākās izglītības diplomu par attiecīgajam studiju virzienam atbilstošas studiju programmas sekmīgu apguvi.

Plašāka informācija par AIC īstenoto projektu pieejama: http://venta.lv/par-vea/projekti/#ESF.

13.02.2017.