Arhīvs: Marts 2017

Ventspils Augstskolas studentiem veiksmīgs starts elektronikas sacensībās

DSC_0852

Ventspils Augstskolas (VeA) elektronikas studenti – Pēteris Bitāns, Dāvis Fišers un Mārtiņš Galauskis – ieguvuši pirmo vietu komandu kopvērtējumā starptautiskajās elektronikas studentu sacensībās ElFtronic 2017, kuras 23.martā notika Viļņā.  Kopā ar studentiem uz konkursu devās docents Aigars Krauze. Lasīt vairāk

Notika tikšanās ar Kristīni Garklāvu un Madaru Apsi

IMG_2898

22. marta pēcpusdienā Ventspils Augstskolā ikvienam interesentam bija iespēja satikt žurnālisti Kristīni Garklāvu un profesionālo skeitbordistu Madaru Apsi. Tikšanās noritēja ļoti brīvā un pozitīvā atmosfērā, gan Kristīne, gan Madars stāstīja par savu karjeru, par to, kā tā veidojusies, par to, ko dara brīvajā laikā un mudināja ikvienu pilnveidot sevi, iesaistīties dažādos pasākumos, projektos, gūstot jaunu pieredzi un attīstot sevi. Lasīt vairāk

Pasaulē atzinību guvušās uzņēmējas lekcija “Līderības recepte”

1

Ventspils Augstskola aicina ikvienu interesentu, īpaši jaunos uzņēmējus uz lekciju “Līderības recepte”, kuru pasniegs pasaules slavu guvusī uzņēmēja Marianna Abibsa Pehka (Marianne Abibb-Pechk), kura 2014. gadā ieguvusi biznesa pasaulē prestižo “Sieviešu uzņēmējdarbības iniciatīvas” balvu. Lasīt vairāk

 

Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē (ALS)

Pamatinformācija par projektu

Projekta nosaukums: “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”/ Angļu val. „Methods and Tools for the Design in Reconfigurable Environment”

Projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/234

Projekta akronīms: ALS

Programma: Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. Normatīvais dokuments – MK 2016.gada 12.janvāra noteikumi Nr.34 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” īstenošanas noteikumi”.

Projekta iesniedzējs: Ventspils Augstskola, Inžinierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof., Dr.sc.ing. Igors Lemberskis

Projekta realizēšanas periods: 01.03.2017. – 29.02.2020. (36 mēneši, 12 atskaites periodi)

Projekta īss kvalitatīvais apraksts un mērķis

Asinhronās iekārtas piesaista arvien lielāku interesi, jo asinhronas shēmas ir ļoti stabilas. Tas nozīmē, ka projektēšana spēj pielāgoties pie ražošanas procesa dažādiem parametriem, loģisko elementu un vadu aizturēm, temperatūras izmaiņām, troksnim utt. Tiek garantēta pareiza uzvedība, bet ātrdarbība mainās adaptīvi. Asinhronās shēmas ātrums ir lielāks par sinhrono shēmu. Tās pārslēgšanas darbība un enerģijas patēriņš ir zemāks.

Mūsdienu projektēšanas bāze ir pārkonfigurējama vide, kura sastāv no programmējamiem moduļiem (pārlūktabulām) un programmējamiem starp moduļu vadiem. Katrs modulis var realizēt jebkuru funkciju ar dotajiem ievadu skaitiem.

Projekta mērķis ir attīstīt teoriju un novērtēt metodoloģiju, posmsecīgu procedūru un rīkus asinhrono shēmu projektēšanai pārkonfigurējamā vidē.

Projektēšanas metodoloģija ir balstīta uz sākotnējā apraksta pakāpenisku transformāciju uz apakšfunkciju tīklu, kuru var realizēt pārlūktabulām balstīta pārkonfigurējamajā vidē.

Projekta darbības ietveros tiks piedāvāts implementācijas modelis, kas atbilst pārkonfigurējamas vides arhitektūrai, metodes un rīki: dekompozīcijai, funkciju minimizēšanai, signalizācijai, izvietošanai un maršrutēšanai un projektēšanas procedūras efektivitātes novērtēšana.

Projekta finansējums: 287 891,90 EUR, ko veido

  • atbalsta summa: 92,50% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 266 300,01 EUR, no tās:
    • ERAF finansējums: 85,00% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 244 708,12 EUR;
    • Valsts budžeta finansējums: 7,50% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 21 591,89 EUR;
  • Ventspils Augstskolas finansējums: 7,50% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 21 591,89 EUR.

Kontakti:

Projekta vadītājs – Igors Lemberskis, tel.+371 22 332 961, igors.lemberskis@venta.lv

Projekta koordinātore – Ieva Kozlova, tel.+371 636 29657, ieva.kozlova@venta.lv

Aktualitātes

2017.g. marts

Projekta atklāšanas seminārs (dienas kārtība)

Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi (ASTRA)

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) uzsāk par ERAF līdzekļiem finansētu pētījumu projektu 624 448 € vērtībā.

Projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” gaitā tiks teorētiski modelēti ķīmiskie procesi starpzvaigžņu vidē, pētīta vielas aizplūšana no dažu tipu (t.s. asimptotiskā milžu zara) zvaigznēm un, izmantojot nesen modernizētos VSRC rīcībā esošos radioteleskopus, pētīts kosmosā esošo molekulu radiostarojums. Projekta realizācijas gaitā noslīpēs un uzlabos radioteleskopu izmantošanas metodiku, izstrādās jaunas programmas modernās skaitļošanas tehnikas izmantošanai. Plānotie projekta rezultāti ir 13 zinātniskās publikācijas, 15 ziņojumi zinātniskās konferencēs un 3 jaunas programmatūras paketes. Tiks stiprināta sadarbība ar ārvalstu zinātniskajām institūcijām – Toruņas radioastronomijas observatoriju (Polija) un Maksa Planka Ārpuszemes fizikas institūtu (Vācija). Plānots veikt novērojumus, izmantojot pasaules lielākos astronomiskos instrumentus, piemēram, radioteleskopu ar 100 m diametru Efelsbergā (Vācija). Projekts veicinās arī paaudžu nomaiņu Latvijas zinātnē – tā gaitā izstrādās vairākus promocijas un diplomdarbus.

Pētījums tiks realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. Atšķirībā no daudzām citām līdzīgām par Eiropas Savienības līdzekļiem finansētām programmām, kas vērstas vai nu uz netiešu atbalstu pētījumu veikšanai (piemēram, pētnieku mobilitātei, zinātnes infrastruktūrai) vai atbalstu tikai lietišķajiem pētījumiem, šajā programmā paredzēts līdz 20% līdzekļu novirzīt fundamentālajiem pētījumiem. Šie pētījumi nav tieši vērsti uz konkrētu tautsaimniecībai nepieciešamu tehnoloģiju vai izstrādņu radīšanu, bet gan uz jaunu zināšanu vairošanu un pētnieku kolektīvu spēju celšanu. Fundamentālie pētījumi paaugstina arī zinātnisko institūciju un valsts prestižu, kas, savukārt, vēlāk dod iespēju piesaistīt naudu jau lietišķajiem pētījumiem. Būtisks fundamentālo pētījumu aspekts ir arī tas, ka tie paši prasa izstrādāt pirmrindas tehnoloģijas to veikšanai, un pēdējās vēlāk izmantojamas jau tīri praktiskiem mērķiem.

Ievērojot augstāk minēto, uzsāktā pētījumu projekta virsmērķis ir, veicot fundamentālu pētījumu, konsolidēt un nostiprināt VSRC atbilstoši Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas RIS3 prioritātei “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. Projekta nosaukums ir “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi”, Nr. 1.1.1.1/16/A/213. Projekta ilgums ir 36 mēneši kopš 2017. gada 1. februāra, un tajā paredzēts nodarbināt 14 darbiniekus. 22. februārī Ventspils augstskolā notika projekta atklāšanai veltīts seminārs.

Turpmākai informācijai:

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts

„Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”

e-pasts: infovirac@venta.lv

Aktualitātes

2017.g. marts

Ventspils Augstskolas vadošais pētnieks devies uz Čīli (ŠEIT)


Ventspils Augstskolas vadošais pētnieks devies uz Čīli

star-clusters-74052_1280

Ventspils Augstskolas īstenotā projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” vadošais pētnieks Juris Kalvāns šonedēļ devies uz Čīli, kur piedalās Starptautiskajā astronomu savienības simpozijā. Lasīt vairāk

Ventspils Augstskola aicina uz atvērto durvju dienu

Atverto_durvju_deina_2017

Ventspils Augstskola (VeA) 1.aprīlī aicina ikvienu interesentu, īpaši vidusskolēnus uz atvērto durvju dienu, kur topošajiem studentiem būs iespēja uzzināt par studiju iespējām un studentu ikdienu Ventspils Augstskolā. Lasīt vairāk

Konkurss Zemais starts

Zemais_starts

Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte aicina vidusskolēnus no visas Latvijas piedalīties ekonomikas un uzņēmējdarbības konkursā “Zemais starts”. Konkurss norisināsies š.g. 31.martā Ventspils Augstskolā un tā naudas balvu fonds ir 2100 Eur, kā arī sponsoru balvas. Lasīt vairāk

Jauno lingvistu zinātnisko rakstu krājums

1

Iznācis jau trešais jauno lingvistu zinātnisko rakstu krājums VIA SCIENTIARUM III, kura raksti tapuši pēc referātiem 3. jauno lingvistu konferencē 2015. gadā. Konference VIA SCIENTIARUM ir jauno lingvistu starptautiska zinātniska konference, kuru organizē Ventspils Augstskolas un Liepājas Universitātes kopējās doktorantūras programmas “Valodniecībā” doktoranti. Konference notiek katru otro gadu pārmaiņus VeA un LiepU. Lasīt vairāk

Studenti viesojās Ventspils Tirdzniecības ostā

Studenti_VTO

Ventspils Augstskolas (VeA) starptautisko programmu studenti un Erasmus+ programmas apmaiņas studenti viesojās Ventspils Tirdzniecības Ostā (VTO), kur tika iepazīstināti ar uzņēmuma darbības principiem. Lasīt vairāk