VeA tulku studenti viesojas pie zvērinātas notāres

1

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes angļu un vācu tulku un tulkotāju 2. kursa studenti apmeklēja zvērinātas notāres Gijas Zablovskas praksi, lai iepazītos ar notāra darbu, līgumu sagatavošanu un tulka lomu līgumu slēgšanas procesā.

Notāre Gija Zablovska un viņas palīdze Linda Trama atbildēja uz studentu sagatavotajiem jautājumiem, kā arī iepazīstināja studentus ar dažādiem tiesiskajiem aspektiem attiecībā uz tulka atbildību, veicot juridisko dokumentu tulkošanu. Par ieguldījumu notariāta sistēmas attīstībā, vērtību popularizēšanā un augstiem morāles kritērijiem notārei Gijai Zablovskai pagājušajā gadā  piešķirts apbalvojums “Gada notārs”.

Studentiem šī tikšanās šķita vērtīga un noderīga, kā arī pārrunātais palīdzēja skaidrāk izprast tulka atbildību un viņa sadarbības nozīmību ar notāru. Tikšanās laikā pārrunātais ļāva izvērtēt nākotnes iespējas un saprast, kā pilnveidot savu profesionālo kompetenci.  Students Artjoms Liukonens atzīst, ka pēc tikšanās ir sapratis, cik atbildīgs ir notāra darbs, bet, ka notāri ir arī atsaucīgāki un pretimnākošāki, kā viņš bija domājis. Students arī atzīst, ka nākotnē viņš nebaidīšoties pie notāriem vērsties pēc padoma. Studenti un “Līgumu tulkošanas” kursa pasniedzēja Silga Sviķe pateicas notārei Gijai Zablovskai un viņas palīdzei Lindai Tramai par atsaucību, jauko uzņemšanu un noderīgo informāciju.

 

15.03.2017.