Studenti viesojās Ventspils Tirdzniecības ostā

Studenti_VTO

Ventspils Augstskolas (VeA) starptautisko programmu studenti un Erasmus+ programmas apmaiņas studenti viesojās Ventspils Tirdzniecības Ostā (VTO), kur tika iepazīstināti ar uzņēmuma darbības principiem.

Pēc prezentācijas studenti iesaistījās aktīvā diskusijā ar VTO pārstāvi Aleksandru Čikinovu par to, kā mācību grāmatu teorija realizējas praksē un kā ģeopolitiskie un ekonomiskie notikumi iespaido uzņēmuma darbību. Studenti novērtēja iespēju satikties ar jomas speciālistu.

Studentus pavadīja Tulkošanas studiju fakultātes docente, Dr.paed. Vita Balama, kura organizēja vizīti studiju kursa “Cilvēkresursu vadība” ietvaros, tā papildinot studentu teorētiskās zināšanas ar praktiskiem piemēriem.

VTO ir stividoru un noliktavu saimniecības privātuzņēmums, kas darbojas Ventspils brīvostas teritorijā un sniedz sauso kravu pārkraušanas pakalpojumus.

Dr.paed. Vita Balama un studenti pateicas VTO un Aleksandram Čikinovam par uzņemšanu un lielisko iespēju redzēt uzņēmumu darbībā.

 

16.03.2017.