Jauno lingvistu zinātnisko rakstu krājums

1

Iznācis jau trešais jauno lingvistu zinātnisko rakstu krājums VIA SCIENTIARUM III, kura raksti tapuši pēc referātiem 3. jauno lingvistu konferencē 2015. gadā. Konference VIA SCIENTIARUM ir jauno lingvistu starptautiska zinātniska konference, kuru organizē Ventspils Augstskolas un Liepājas Universitātes kopējās doktorantūras programmas “Valodniecībā” doktoranti. Konference notiek katru otro gadu pārmaiņus VeA un LiepU.

 

2015.gadā jauno lingvistu konference notika Ventspils Augstskolā, zinātniskais pienesums ir atspoguļots krājumā, kura atvēršanas svētku pirmā daļa notiks Ventspils Augstskolas bibliotēkā 2017.gada 17.martā plkst. 13.00. Otrā daļa paredzēta Liepājas Universitātē 2017.gada 7.-8.aprīlim 4.jauno lingvistu konferences VIA SCIENTIARUM laikā. Krājums iepazīstina ar pētījumiem, kurus veic doktoranti, doktorantūrā iesaistītie profesori ne tikai VeA un LiepU, bet arī citās doktorantūras programmās Latvijas augstskolās un ārzemēs.

 

16.03.2017.