TSF studentes Ženijas Minkas dalība Viļņas Universitātes studentu konferencē

img_3907

Š. g. 21. aprīlī  Viļņas Universitātē jau 12. reizi notiek ģermānistikas studentu konference “Valoda un literatūra 2017″. Konferencē studenti, kuri studē vācu valodu, literatūru, kultūru un tulkošanu, prezentēs savus pētījumus par valodniecības, tulkošanas, literatūras un starpkultūru komunikācijas aktuālajiem pētniecības jautājumiem.

Dalībnieku vidū  ir ari Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studente Ženija Minka, kura konferencē referēs par tematu “Vācu personvārdu atveides īpatnības latviešu valodā: vācu futbolistu personvārdi”. Ar Ženijas Minkas dalību tiek veicināta un turpināta ciešā sadarbība ar Viļņas Universitātes Vācu filoloģijas katedru, kas jau ir norisinājusies gan ar studentu dalību iepriekšējās konferencēs, gan ar docētāju sadarbību dažādos projektos un konferencēs.

Plašāku informāciju par konferenci sk.:

- Viļņas Universitātes mājas lapā: http://www.flf.vu.lt/struktura/katedros/vokieciu-filologijos-katedra/2410-studentu-germanistu-moksline-konferencija-kalba-ir-literatura-2018

- Facebook notikumos: https://www.facebook.com/events/781315508691750/

 

20.04.2017.