Pilsētā izveidotā saikne starp Ventspils pilsētas domi, augstskolu un uzņēmējiem, radījusi lielisku vidi lieliem sasniegumiem

IMG_5726

Šodien, 11. maijā, svinīgi parakstīts sadarbības līgums starp Ventspils pilsētas domi un Ventspils Augstskolu. Ventspils pilsētā izveidota ļoti veiksmīga saikne starp Ventspils pilsētas domi, Ventspils Augstskolu un uzņēmējiem, kas līguma parakstīšanas pasākumā arī tika prezentēts.

Visus klātesošos sveica Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, kurš aicināja augstskolas darbiniekiem būt ambiciozākiem un tiekties uz vēl lielākiem sasniegumiem, jo, pateicoties pilsētas domes atbalstam, vide pasaules mēroga sasniegumiem ir radīta un tā jāspēj veiksmīgi izmantot.

Ventspils Augstskolas rektors Kārlis Krēsliņš prezentēja Ventspils pilsētas domes ieguldījumu augstskolas attīstībā, līdzšinējās sadarbības rezultātus un mērķus, uz kuriem vajadzētu tiekties.

Ventspils Augstskolas Viedo tehnoloģiju pētniecības centra direktors Jānis Hofmanis prezentēja viņu izgudrojumus, kuri lielā mērā iespējami tieši pateicoties domes sniegtajam atbalstam. Piemēram, pētnieki izgudrojuši sensoru, kurš signalizē uz kādu no sasaistītajām ierīcēm par to, ka cilvēks, kuram ir šis sensors, ir nokritis. Tas ir liels atbalsts veciem, vientuļiem cilvēkiem, kā arī cilvēkiem pēc dažādām slimībām vai traumām, par kuru nokļūšanu nelaimē būtu iespējams uzzināt daudz ātrāk un līdz ar to arī ātrāk sniegt palīdzību. Tāpat pētnieki strādā pie dažādu medicīnisko slimību, piemēram, epilepsijas, precīzākām diagnostikas iespējām. Ar mašīnmācīšanās iekārtām, pie kuru radīšanas strādā Ventspils Augstskolas pētnieki, mājas apstākļos iespējams risināt dažādas logopēdiskās problēmas. Daudzi no šiem izgudrojumiem iespējami tādēļ, ka pilsētas domes piešķirtās mērķstipendijas ļāvušas pētniekiem pilnveidot savas zināšanas un iegūt doktora grādu, kā arī tiek sniegts finansiāls ieguldījums dažādu projektu priekšfinansēšanā un līdzfinansēšanā.

Uzņēmējus pasākumā pārstāvēja SIA Bucher municipal vadītājs Mikus Brakanskis, ar kura vadīto uzņēmu augstskolai izveidojusies ļoti cieša sadarbība. Uzņēmumā strādā 20 augstskolas absolventu un katru gadu uzņēmumā tiek nodrošinātas vismaz 2 prakses vietas Ventspils Augstskolas studentiem. Pirmo kursu studentiem uzņēmumā tiek organizētas ekskursijas, lai viņiem rastos priekšstats par to, kā notiek ražošanas process un uzņēmuma vadīšana. Uzņēmumā arī tiek apsvērta iespēja ieviest augstskolā “Bucher municipal” stipendiju.

Parakstītā līguma mērķis ir sekmēt VeA kā starptautiski atzīta Baltijas līmeņa augstākās izglītības un zinātnes centra attīstību, veidot Ventspili par Eiropas līmeņa viedo tehnoloģiju centru, kā arī nodrošināt pieejamus neformālās izglītības pakalpojumus. Sadarbības līgumam ir nozīmīga loma augsti kvalificēta akadēmiskā un zinātniskā personāla piesaistē un esošo darbinieku motivēšanā turpināt kvalitatīvu darbu VeA, ko nodrošina iespēja saņemt pašvaldības finansējumu piemaksu un mērķstipendiju veidā. Līgums veicina VeA sekmīgu iekļaušanos starptautiskā apritē, īstenojot globālus, pilsētai un valstij kopumā nozīmīgus projektus.

VeA ar savu darbību sniedz ievērojamu ieguldījumu valsts policentriskajā attīstībā. Lai gan VeA ir valsts augstskola, tā dibināta un pirmajos gados pilnībā finansēta ar pašvaldības atbalstu, līdz šim augstskolas attīstībā Ventspils pilsētas dome ieguldījusi jau vairāk kā 16,21 miljonus eiro.

Prezentācija (PDF)

 

11.05.2017.