Vācu valodnieka un DAAD Rīgas Informācijas centra vadītāja Heiko Martena vieslekcija

HEIKO_MARTEN

18. maijā Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātē viesosies DAAD (Vācijas akadēmiskās apmaiņas dienesta) Informācijas centra vadītājs Rīgā un valodnieks Dr. Heiko Martens.

Vācu valodnieks H. Martens savus lingvistiskos pētījums ir veltījis sociolingvistikas jautājumiem un daudzvalodībai. 2016.  gadā ir izdota viņa grāmata  par valodas(u) politiku “Sprach(en)politik: Eine Einführung“ Vācijā. Vieslektors vispirms plkst. 12.45 C104. auditorijā vadīs nodarbību vācu valodā runājošajiem VeA TSF studentiem par lingvistisko ainavu saistībā ar vācu valodu.

Vielekcija “Lingvistiskā ainava – ievads un pētījumi” (Linguistic Landscapes – Introduction and Examples) angļu valodā  notiks plkst. 14.30 D104. auditorijā, kas paredzēta plašākam interesentu lokam. Klausītāji varēs iepazīties ar jaunākajiem starptautiskajiem pētījumiem  par lingvistisko ainavu. Šie pētījumi veltīti ne tikai valodas kā zīmju sistēmas izpētei, bet arī tās saistībai ar simboliem uz plakātiem, izkārtnēm, ceļa zīmēm, grafiti u. c.  Bieži vien tiek pētīti šādi jautājumi:

- Kādas valodas ir atrodamas uz plakātiem, izkārtnēm u.tml?

- Kā funkcionē šīs valodas?

- Ko tas izsaka par sabiedrības un valodas attiecībām, par valodas politiku, par runātāju grupu ideoloģiju un varas attiecībām?

- Kādi nolūki slēpjas zem valodas sabiedriskajā telpā un kādu reakciju tā izsauc?

- Kāda ir neverbālo zīmju saistība ar valodu?

Vieslekcijas sākumā būs neliels ieskats par lingvistisko ainavu, tad sekos dažādu piemēru un valodu pētījumi, kas veltīti Baltijas valstu lingvistiskajām attiecībām, sorbu valodas lomai  kā minoritātes valodai Vācijā, vācu valodas meklējumiem Igaunijā vai Kiprā (“Spot German”), kā arī “valodiskajai izglītības ainavai”.

 

15.05.2017.