Ventspils Augstskolā jauna zinātņu prorektora pienākumu izpildītāja

IMG_6543

Ventspils Augstskolā darbu uzsākusi jauna zinātņu prorektora pienākumu izpildītāja Indra Dedze. Viņa ir ieguvusi doktora grādu Stokholmas Universitātē un ir ieguvusi plašu starptautiskās sadarbības pieredzi un darbojusies starptautiskajos projektos, īpašu interesi pievēršot pētniecībai augstākās izglītības jomā.

2004/2005 mācību gadā kā Fulbraita stipendiāte stažējusies Vanderbilta Universitātē, ASV, kur padziļināti pievērsusies jautājumiem par akadēmisko godīgumu augstskolās.

No 2007 līdz 2017 gadam strādājusi Latvijas Universitātē un ir vadījusi vairākus starptautiskus projektus augstākās izglītības pētniecībā. No 2009. gada līdz 2011 bijusi  projekta EUROSTUDENT IV starptautiskā pētījuma „Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā” nacionālā vadītāja.

No 2013. līdz 2016. bijusi projekta vadītāja no LU puses Eiropas Komisijas projektā „Pārvaldības un inovatīvu paņēmienu pielāgošana augstākās izglītības nodrošināšanā, un no 2015. – 2017. projekta vadītāja Norvēģu finanšu instrumenta projektā „ES  politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā”.

Indra Dedze uzskata, ka viņas līdzšinējā pieredze un zināšanas projektu vadīšanā un zinātniskajā darbā, kā arī starptautiskā pieredze palīdzēs attīstīt zinātnisko izcilību un konkurētspēju Ventspils Augstskolā. Zinātņu prorektores amatā Indra Dedze plāno attīstīt šādus darbības virzienus – zinātnisko sadarbību ar Latvijas un ārvalstu zinātniekiem un institūtiem, zinātniskās darbības vides uzlabošana, zinātnieku ataudzes veicināšana un zinātnisko rezultātu un sasniegumu popularizēšana.

 

16.05.2017.