Tiesa noraida Gitas Rēvaldes prasību

_DSC9432 copy

Šodien Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams noraidījis bijušās Ventspils Augstskolas (VeA) rektores Gitas Rēvaldes pieteikumu par Ventspils Augstskolas Satversmes sapulces 2016.gada 25.maija lēmuma Nr. 16-15 atcelšanu.

Gita Rēvalde vērsās tiesā ar pieteikumu atzīt par spēkā neesošu 2016.gada 25.maija VeA Satversmes sapulces lēmumu, ar kuru viņa tika atcelta no VeA rektores amata kā uzticību zaudējusi. Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namam, izskatot administratīvajā lietā iesniegtos dokumentus un uzklausot liecinieku sniegtās liecības, neradās šaubas par Satversmes sapulces leģitimitāti un par tās pieņemtā lēmuma pamatotību. Tiesa konstatējusi, ka Satversmes sapulce rīkojusies savas brīvības ietvaros un Satversmes sapulces lēmuma pieņemšanā nav konstatēti būtiski procesuālie pārkāpumi.  Ņemot vērā šos apstākļus tiesa uzskata, ka Gitas Rēvaldes pieteikums ir nepamatots un līdz ar to noraidāms.

Informējam, ka VeA Satversmes sapulce 2016. gada 25.maijā izteica neuzticību Gitai Rēvaldei un nobalsoja par viņas atcelšanu no VeA rektores amata. VeA personāls jau ilgstoši bija neapmierināts ar Gitas Rēvaldes vadības stilu, pieņemtajiem lēmumiem, kā arī viņas ieceltā (pretēji Senāta lēmumam) prorektora pienākumu izpildītāja Edvarda Ratnieka darbu. Par Gitas Rēvaldes atcelšanu no amata lēma VeA Satversmes sapulce – VeA augstākā lēmējinstitūcija, kas tiesīga izskatīt un izlemt VeA darbības un attīstības pamatjautājumus.

 

18.05.2017.