Ventspils Augstskolā jauna studiju programma “Programmēšanas speciālists”

code-820275_1280

Mērķtiecīgas esošo studiju programmu izpētēs rezultātā, pēc rūpīgas industrijas pieprasījuma izpētes, kā arī cieši sadarbojoties ar darba devējiem, Ventspils Augstskolā (VeA) ir izstrādāta jauna pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Programmēšanas speciālists”.

Jaunas studiju programmas nepieciešamību pamato programmētāju trūkums un studentu vēlme ātri iesaistīties darba tirgū. VeA plāno studentus jaunajā programmā uzņemt jau šajā mācību gadā, jo šobrīd ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti programmas licencēšanai.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas piedāvājums ļauj studentiem īsākā studiju ciklā iegūt profesionālās zināšanas attiecīgajā jomā un uzsākt darba gaitas.  Studiju programmas ilgums būs 2 gadi un šajā īsajā periodā mērķtiecīgi tiks sagatavoti programmētāji industrijas vajadzībām. Studiju programmā galvenais uzsvars tiks likts uz programmēšanas prasmēm, par pamatu programmēšanas prasmju apguvei izmantojot programmēšanas valodas Java un Python. Pēc studiju programmas apguves jaunajiem speciālistiem tiks piešķirta kvalifikācija – programmētājs, kas atbilst 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Studiju programmas satura un studiju kursu izstrādē iesaistījās darba devēji, kā arī vairāk kā puse no studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla būs darba devēji. Studiju programmas izstrādē iesaistījās tādi nozares uzņēmumi kā “Accenture”, SIA “TestDevLab”, SIA “Visma”, PI “Ventspils Digitālais centrs” un SIA „ITP Baltic”.

Kā jau esam informējuši iepriekš, VeA Senāts pieņēmis lēmumu pārdalīt budžeta vietas un rast iespēju ikvienam, kurš vēlas studēt Datorzinātņu vai Elektronikas studiju programmās, to darīt bez maksas.

 

05.06.2017.