Jaunā programma – Programmēšanas speciālists

Slaids1
Jaunums! Ventspils Augstskolā ir izstrādāta un iesniegta licencēšanai jauna studiju programma – pirmā līmeņa profesionālās izglītības studiju programma «Programmēšanas speciālists»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

13.06.2017.