Jauna studiju programma “Valodas un kultūrvide”

19145972_1342886062468071_5676146681705083018_n

Turpinot attīstīt Ventspils Augstskolas (VeA) studiju piedāvājumu, nodrošinot iespēju esošajiem un jaunajiem studentiem turpināt studijas maģistrantūrā, VeA ir izstrādāta jauna maģistra studiju programma “Valodas un kultūrvide”.

Jaunā akadēmiskā maģistra studiju programma studentiem dos iespēju padziļināti apgūt starpkultūru komunikācijas procesus un izprast to darbību mūsdienu uzņēmējdarbības vidē. Studiju programmas nepieciešamību apliecina vairāki uzņēmumi, kuriem ir nepieciešami speciālisti, kuri pārzin komunikācijas procesus dažādās kultūrās.

Akadēmiskās maģistra programmas īstenošanā ir ņemti vērā darba devēju viedokļi par nepieciešamību studiju programmu orientēt uz starptautisko plašsaziņas mediju valodas analīzi, iekļaut studiju priekšmetus, kuri analizētu iespējas uzņēmumu starptautiskās konkurētspējas palielināšanā, iesaistot plašsaziņas medijus mārketinga radošajās aktivitātēs.

Studiju programmas ilgums būs 2 gadi un programmas absolventi iegūs humanitāro zinātņu maģistra grādu. Studiju programmā studentiem būs iespēja izvēlēties vienu no diviem apakšvirzieniem: valodas un kultūrvidi starpkultūru komunikācijā vai valodas un kultūrvidi valodniecībā. Studiju programmā tiks piedāvāta iespēja apgūt kādu no trīs specializācijām: vācu valodu un kultūru, krievu valodu un kultūru vai angļu valodu un kultūru.

Ventspils Augstskola šobrīd ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus jaunās studiju programmas licencēšanai. Licencēšanas komisija Ventspils Augstskolā ieradīsies 20. jūnijā, kad izvērtēs studiju programmu, tiksies ar augstskolas vadību, docētājiem, kā arī iepazīsies ar VeA materiāltehnisko bāzi.

Ventspils Augstskola pirmos studentus jaunajā studiju programmā plāno uzņemt jau šajā rudenī. Studiju programmas licences saņemšana dod tiesības augstskolai uzņemt un apmācīt studentus konkrētā studiju programmā.

 

19.06.2017.