Veiksmīgi aizvadīta starptautiskā zinātniskā konference

IMG_8323

Ventspils Augstskola š.g. 29.un 30.jūnijā rīkoja 5. starptautisko zinātnisko konferenci “Uzņēmējdarbība, inovācijas un reģionālā attīstība- EIRD 2017. Vietējās sabiedrības vieda izaugsme globālajā pasaulē” (Entrepreneurship, Innovation and Regional Development – EIRD 2017. Smart Growth of Local Community in Global World).

Konferences organizēšanā piedalījās universitātes un biznesa augstskolas no visām trim Baltijas valstīm, tajā skaitā Ventspils Augstskola (Latvija), Rīgas Ekonomikas augstskola (Latvija), Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” (Latvija), Tartu universitāte (Igaunija), Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija), Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuva) un Vadības un ekonomikas universitāte (Lietuva).

Konference EIRD kopā ar partneriem tika rīkota jau 5.reizi un šogad konferencē piedalījās 45 dalībnieki no 7 valstīm- Baltkrievijas, Igaunijas, Itālijas, Kosovas, Latvijas, Lielbritānijas un Lietuvas.

Konferenci EIRD 2017 iesāka par tradīciju kļuvusī doktorantu priekškonference, kuras ietvaros pieredzējuši zinātnieki uzklausīja doktorantūras studentu prezentācijas un sniedza konsultācijas viņu disertāciju izstrādē. Gan doktoranti, gan eksperti priekškonferenci novērtēja kā ļoti vērtīgu.

Konferencē kā trīs galvenie referenti piedalījās gan Latvijas, gan ārvalstu  pārstāvji: SIA “”Ventspils nafta” termināls” ģenerāldirektors Larss Panclafs (Latvija), Muzaffar Khan – uzņēmējs, Londonas Imperiālās koledžas lektors (Lielbritānija), kā arī asociētais profesors Besnik Krasniqi no Prištinas Universitātes (Kosova). Referenti savās prezentācijās aplūkojot uzņēmējdarbības attīstības un investīciju piesaistes jautājumus.

Starptautisku zinātnisko konferenču rīkošana Ventspils Augstskolai ir kļuvusi par vērtīgu un nozīmīgu tradīciju. Konferenču laikā Ventspils Augstskolā sapulcējas dalībnieki no dažādām valstīm, tiek dibināti kontakti, stiprināta jau esošā sadarbība, kā arī Ventspils Augstskolas pētniekiem un docētājiem ir iespēja prezentēt savu darbu starptautiskā līmenī, iegūstot starptautisku pieredzi.

Kontaktpersona: Santa Kalvāne, e-pasta adrese: santa.kalvane@venta.lv

04.07.2017.