Eksperti iesaka licencēt jauno studiju programmu “Programmēšanas speciālists”

blur-1853305_1920

Ventspils Augstskola (VeA) ir saņēmusi Akadēmiskās informācijas centra studiju programmas izvērtēšanas ekspertu kopīgo atzinumu, kurā eksperti rekomendē licencēt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Programmēšanas speciālists”. Uzņemšanu plānots uzsākt š.g. 28.jūlijā.

Atgādinām, ka aprīlī VeA iesniedza licencēšanai jaunu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Programmēšanas speciālists”. Š.g. 7. jūnijā VeA ieradās eksperti un klātienē izvērtēja studiju programmas īstenošanas iespējas augstskolā. Eksperti tikās ar VeA vadību, pasniedzējiem un darba devējiem, kā arī izvērtēja VeA materiāltehnisko nodrošinājumu.

Jauno studiju programmu no citām līdzīgām studiju programmā atšķir tas, ka tā ir izstrādāta ciešā sadarbībā ar darba devējiem. Studiju programmas izstrādē iesaistījās tādi nozares uzņēmumi kā “Accenture”, SIA “TestDevLab”, SIA “Visma”, PI “Ventspils Digitālais centrs” un SIA „ITP Baltic”. Viena no studiju programmas veiksmes atslēgām ir tā,  ka puse no studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla ir darba devēji. Jaunās studiju programmas nepieciešamību pamato lielais pieprasījums pēc programmētājiem. Pēc darba Devēju konfederācijas veiktās aptaujas datiem, darba devēji norādīja, ka programmētājs ir vispieprastākā profesija. Līdz ar to sekmīga studiju programmas apguve garantē darbu ikvienam studiju programmas absolventam. Studiju programmā galvenais uzsvars tiks likts uz programmēšanas prasmēm, par pamatu programmēšanas prasmju apguvei tiks izmantotas programmēšanas valodas Java un Python. Pēc studiju programmas apguves tiks piešķirta kvalifikācija – programmētājs, kas atbilst 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Plašāka informācija par studiju programmu pieejama Ventspils Augstskolas mājas lapā http://venta.lv/2017/06/13/jauna-programma-programmesanas-specialists/.

Pirmos studentus jaunajā studiju programmā Ventspils Augstskola plāno sākt uzņemt š.g. 28.jūlijā. Nāc un esi pirmais!

 

06.07.2017.