Papilduzņemšana studijām Ventspils Augstskolā

IMG_20170627_151308_407

No 24. jūlija līdz 25. augustam Ventspils Augstskolā notiks papilduzņemšana studijām. Ventspils Augstskolā iespējams studēt 16 studiju programmās. Kā jau iepriekš ziņots – no 24. jūlija būs iespēja pieteikties arī studijām jaunajās studiju programmās – pirmā līmeņa profesionālās izglītības studiju programmai «Programmēšanas speciālists» un  maģistra studiju programmai “Valodas un kultūrvide”.

Arī papilduzņemšanā iespējams pretendēt uz budžeta finansētajām studiju vietām. Pieteikties studijām iespējams no 24. jūlija līdz 25. augustam (jaunajās studiju programmās no 24. jūlija līdz 18. augustam) darba dienās no plkst. 14:00 – 16:00 Ventspils Augstskolas C 210. kabinetā.

Ventspils Augstskola piedāvā iespēju studēt šādās studiju programmās:

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

 • Bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”
 • Bakalaura studiju programma “Vadībzinātne”
 • Maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība”
 • Dubultā grāda maģistra studiju programma “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments” (sadarbībā ar Kremsas Lietišķo zinātņu universitāti)
 • Doktorantūras studiju programma “Biznesa vadība”
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Programmēšanas speciālists”
 • Bakalaura studiju programma “Datorzinātnes”
 • Bakalaura studiju programma “Elektronika”
 • Bakalaura studiju programma “Kuģu navigācijas elektronika”
 • Maģistra studiju programma “Datorzinātnes”
 • Maģistra studiju programma “Elektronika”
Tulkošanas studiju fakultāte
 • Bakalaura studiju programma “Tulkošana”
  • Ar specializāciju “ angļu-latviešu-krievu/vācu valodā”
  • Ar specializāciju “vācu-latviešu-krievu/angļu valodā”
  • Ar specializāciju “angļu – krievu – vācu valodā”
  • Ar specializāciju “franču – latviešu – spāņu valodā”
  • Ar specializāciju “spāņu – latviešu – franču valoda”
 • Bakalaura studiju programma “Valodas un starpkultūru komunikācija”
 • Maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana”
 • Maģistra studiju programma “Valodas un kultūrvide”
 • Doktorantūras studiju programma “Valodniecība”

 

24.07.2017.