Studenti arī šogad piedalīsies starptautiskajās meteoroloģisko balonu sacensībās

NR-01

Ventspils Augstskolas elektronikas inženierzinātņu studenti ar projektu IRBE – 3 arī šogad piedalīsies starptautiskajās meteoroloģisko balonu sacensībās Global Space Balloon Challenge. Jaunas un pārdomātas idejas, kas tika ģenerētas un fiziski realizētas no agra rīta līdz vēlam vakaram, ir ieraudzījušas dienas gaismu un centīsies sevi pierādīt misijas lidojuma laikā, kas paredzēts šī gada augustā.

Studenti ir izstrādājuši jaunu, funkcionāli uzlabotu derīgās kravas kapsulas prototipi un plānots, ka tas attiecībā pret saviem priekštečiem palielinās siltumnoturību kapsulas iekšienē. Tas ir svarīgi elektroniskajām apakšsistēmām un baterijām, jo, balonam šķērsojot troposfēru, apkārtējā gaisa temperatūra var nokristies līdz -50 grādiem pēc Celsija, un, nenodrošinot pienācīgu termoizolāciju, var izraisīt attiecīgo sistēmu darbības traucējumus vai pat pilnīgu sistēmas darbības pārtraukšanu.

Balonam ir izveidota funkcionējoša komunikācijas apakšsistēma, kas ir pārbaudīta praktiski, apliecinot tās izmantojamību misijas laikā. Projekta autori ir izstrādājuši sensoru apakšsistēmu, kas veiks galveno eksperimentu – dažādu gāzu koncentrācijas mērījumus atmosfērā, kā arī temperatūras, spiediena un mitruma mērījumus – visi dati tiks ierakstīti un saglabāti atmiņas kartē vēlākai apstrādei un analīzei. Vēl ir izveidota un pārbaudīta elektrobarošanas apakšsistēma, kas nodrošinās strāvas padevi visām elektroniskajām komponentēm un divām videokamerām, kuras tiks izmantotas lidojuma iemūžināšanai.

Derīgās kravas meklēšanai pēc tās piezemēšanās tiks izmantotas pašu izgatavotas 434 MHz diapazona Yagi-Uda antenas, kas nodrošina augstu virziendarbību – tas nozīmē, ka būs vieglāk noteikt raidītā signāla virzienu, tādā veidā atvieglojot derīgās kravas kapsulas atrašanu. Galvenais IRBE-3 radiosignāla uztveršanas centrs atradīsies Ventspils Augstskolas radiostacijā (YL1VA). Aicinājums iesaistīties un uztvert balona signālu būs arī citiem Latvijas radioamatieriem. Sekošana balona atrašanās vietai un reālā laikā iegūtās GPS koordinātas tiks attēlotas uz kartes (piekļuve būs pieejama http://www.habhub.org).

IRBE-3 komanda!

03.08.2017.