Indijas izaicinājums

IMG_9618

Indijas vislielākā burvība ir tās neatkārtojamais kultūras mantojums. Tā ir ģeogrāfiskā vieta ar vislielāko kultūras un lingvistisko dažādību pasaulē, bet neskatoties uz to, studenti arvien vairāk novērtē iespējas iegūt augstāko izglītību ārpus dzimtenes. Centienos globalizēt studiju vidi, Ventspils Augstskolā (VeA) jau vairākus gadus tiek uzņemti arī ārvalstu studenti. Kopš 2012. gadā pirmā uzņemtā pilna laika ārvalstu studenta Ventspils Augstskola (VeA) ir piedzīvojusi ārvalstu studentu īpatsvara izmaiņas, it īpaši saistībā ar studentiem no Indijas. Lai gan šobrīd VeA lielāko ārvalstu studentu īpatsvaru joprojām veido studenti no Uzbekistānas, tomēr studenti no Indijas viņiem cieši min uz papēžiem. Ievērojamo ārvalstu studentu pieplūdumu Latvijā un arī Ventspilī veicina kvalitatīvā izglītība, kuru VeA piedāvā par pieņemamu cenu.

Indijā radniecības saitēm ir ļoti liela nozīme, tādēļ pēc studiju pabeigšanas VeA studenti no Indijas augstskolu iesaka arī saviem ģimenes locekļiem vai draugiem, kurus bieži vien arī uzskata par saviem ģimenes locekļiem. Protams, ne visi studenti, kuri interesējas un piesakās studijām VeA, ir spējīgi izpildīt VeA uzņemšanas prasības un studiju kvalitātes prasības.

Jautājot studentiem, kādi ir viņu vispārējie iespaidi, studenti lielākoties pauž apmierinātību ar dzīvi Latvijā. Piemēram, Ventspils, viņuprāt, ir skaistas dabas aptverta miera osta, kur var atpūsties un netraucēti apgūt iecerēto studiju virzienu. Lai gan miers un nelielais iedzīvotāju skaits Ventspilī un visā Latvijā dažiem no viņiem sākotnēji ir kā kultūršoks, jo viņi nāk no pilsētām ar vairākiem miljoniem iedzīvotāju, studentiem te patīk dzīvot un mācīties. Ventspils ir sakopta, kā arī gaiss ir tīrāks.

Patlaban VeA studijas angļu valodā tiek piedāvātas šādās studiju programmās: bakalaura studiju programmās “Valodas un starpkultūru komunikācija”, “Vadībzinātne” un “Tulkošana angļu – krievu – vācu valodā”, kā arī maģistra studiju programmās “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments” un “Valodas un kultūrvide”.

2016./2017. akadēmiskajā gadā VeA studēja 46 pilna laika ārvalstu studentu no tādām valstīm kā Ungārija, Krievija, Bangladeša, Taizeme, Uzbekistāna, Indija, Šrilanka, Maroka, bet studijām, sākot no 2017./2018. akadēmiskā gada, jauni pieteikumi apstiprināti no vairāk nekā 20 jauniem studentiem.

 

09.08.2017.