Ventspils Augstskolas 20 gadu jubilejas svinības

VeA_20

Jau šo sestdien, 2. septembrī, Ventspils Augstskola atzīmēs savu 20 gadu jubileju. Jubilejas pasākums tiks atklāts Ventspils Augstskolā ar Senāta svinīgo sēdi plkst. 14:00 un vakarā paredzēta saviesīgā daļa – absolventu un darbinieku salidojums, kurš notiks teātra namā Jūras Vārti, reģistrācija no plkst. 18:30.

Ventspils Augstskola dibināta 1997. gadā, kad studijas uzsāka pirmie 100 studenti. Laika gaitā Ventspils Augstskola ir attīstījusies un nu jau katru gadu augstskolā studē ap 900 studentu.

“Ir jābūt neticamai veiksmei, patiesai vēlmei, apstākļu sakritībai, talantīgiem, ieinteresētiem cilvēkiem un pilsētas vadības pārliecībai pieņemt nozīmīgu lēmumu – dibināt augstskolu Ventspilī.”. Tā uzskata Ilze Buņķe, kura bijusi klāt jau pie augstskolas veidošanas ieceres 1995. gadā, kad tika izveidota Ventspils Augstskolas izveides darba grupa.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs: “Nav neizdarāmu darbu, nav nesasniedzamu mērķu! Ja citi var, tad kāpēc mēs nevarētu?! Mēs varam būt labākie, ja būsim radoši, mērķtiecīgi, uzņēmīgi un nekaunīgi! Lai izdodas!”.

Ventspils Augstskolas rektors Kārlis Krēsliņš: “20 gadi ir pietiekami ilgs laika nogrieznis kā cilvēka, tā uzņēmuma vai iestādes mūžā. Ventspils Augstskolai šie gadi aizskrējuši nemanot, straujā tempā, nepārtraukti attīstoties! Atskatoties pagātnē, mēs raugāmies nākotnē. Apņēmības pilni esam izvirzījuši grandiozu mērķi – būt par augstākās izglītības un zinātnes centru ne tikai Baltijā un Eiropā, bet visā plašajā pasaulē! Šajā tik nozīmīgajā jubilejas brīdī visai esošajai, bijušajai un turpmākajai Ventspils Augstskolas saimei novēlu izturību, veselīgi možu garu, optimismu, panākumus un veiksmi trauksmaini dinamiskajā ceļā uz nākamajiem 20 gadiem! Lai mums visiem sirdī vienmēr un visur ir lepnums par to, ka esam daļiņa no Ventspils Augstskolas!”.

Ventspils Augstskola aicina ikvienu absolventu, esošos un bijušos darbinieku tikties salidojumā 2. septembrī no plkst. 18:30 (pasākuma svinīgā atklāšana plkst. 19:30) t/n Jūras Vārti!

Salidojumam pieteikties var šiet.

 

28.08.2017.