Ventspils Augstskolā apgūs ķīniešu valodu, kultūru un tradīcijas

IMG_9137

Septembra sākumā Ventspils Augstskolā (VeA) ieradās lektore Pan Ling no Ķīnas. Pan Ling visu mācību un studiju gadu uzturēsies Ventspilī, lai strādātu par ķīniešu valodas lektori Ventspils Augstskolā, pasniedzot lekcijas gan studentiem, gan Ventspils skolēniem, kā arī konsulējot VeA ārējo sakaru speciālistus par sadarbības jautājumiem ar Ķīnu.

Pan Ling ir ieguvusi bakalaura grādu ķīniešu kā otrās valodās mācīšanā Huanggang universitātē (Huanggang Normal University) Ķīnā. Šobrīd Pan Ling apgūst maģistra studijas ķīniešu valodas mācīšanā citu valodu pratējiem Dienvidķīnas universitātē (South China Normal University).

Pan Ling VeA studentiem pasniegs divus brīvās izvēles kursus: “Ķīniešu valodas pamati” un “Ķīnas sabiedrība, kultūra un tradīcijas”. Ķīniešu valodu un kultūru apgūs arī jaunās maģistra studiju programmas “Valodas un kultūrvide” studenti. Sadarbībā ar VeA Mūžizglītības centru ķīniešu valodas apmācība kā izvēles iespēja tiks piedāvāta arī Ventspils vispārizglītojošo skolu 11. un 12. klases skolēniem un Ventspils Tehnikuma audzēkņiem.

VeA ir noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Universitāti (LU) par brīvprātīgā ķīniešu valodas skolotāja/pasniedzēja nodrošināšanu. LU centrs “Konfūcija institūts” (LU KI) ir norīkojis Pan Ling uz VeA saskaņā ar “Starptautisko brīvprātīgo ķīniešu valodas skolotāju programmu”, ko īsteno Ķīnas Tautas Republikas ķīniešu kā svešvalodas pasniegšanas birojs, ar mērķi veicināt izpratni un draudzību starp Latvijas un Ķīnas jauniešiem, popularizējot ķīniešu valodas un kultūras apmācības ārzemēs.

 

11.09.2017.