Ventspils Augstskolā viesojās pārstāvji no Konfūcija institūta

IMG_9693

Otrdien, 12. septembrī Ventspils Augstskolā iepazīšanās vizītē ieradās Latvijas Universitātes centra “Konfūcija institūts” (LU KI) abi direktori prof. Pēteris Pildegovičs, prof. Shang Quanyu, sekretāre Laura Zātiņa un skolotāja Dong Fang. Tikšanās reizē piedalījās arī Ventspils Augstskolas (VeA) jaunā skolotāja Ling Pan, kura šī mācību gada ietvaros VeA studentiem un Ventspils skolēniem pasniegs divus kursus: “Ķīniešu valodas pamati” un “Ķīnas sabiedrība, kultūra un tradīcijas”, kā arī ar viesiem tikās VeA mācību prorektore Raita Rollande, docente un Valodas un starpkultūru komunikācijas studiju programmas direktore Vita Balama, Tulkošanas studiju fakultātes dekāns Guntars Dreijers un VeA Ārējo sakaru speciāliste Rasa Zālīte.

Prof. Pēteris Pildegovičs, brīvi no ķīniešu valodas tulkojot prof. Shang Quanyu teikto, kā arī papildinot no savas puses, iepazīstināja klātesošos ar LU KI pirmsākumiem, pamatdarbību, iespējām un nākotnes plāniem. Prof. Pēteris Pildegovičs pilda LU KI institūta Latvijas puses direktora pienākumus kopš institūta nodibināšanas 2011. gada novembrī. Viņš ir arī viens no pirmajiem Latvijas sinologiem, daudzus gadus bijis ķīniešu valodas skolotājs un ilgāk nekā 50 gadus sekmējis labu attiecību veidošanos starp Ķīnas Tautas Republiku un Latvijas Republiku.

Kā informēja prof. Pēteris Pildegovičs, Latvijā ir 14 skolotājas no Ķīnas, 12 no tām ir brīvprātīgās skolotājas. Skolotāja amats Ķīnā ir ļoti respektabla profesija, tāpēc LU KI labprātāk izmanto terminu skolotāja/-ājs, nevis pasniedzēja vai lektore. Arī VeA skolotāja Ling Pan ir viena no 12 brīvprātīgajām skolotājām. Šobrīd LU KI ķīniešu valodas mācību programmas apgūšana notiek LU KI galvenajā mītnē – LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgas Kultūru vidusskolas Konfūcija klasē, Daugavpils Universitātes Konfūcija klasē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Konfūciju klasē, kā arī Rīgas 34. vidusskolā un Transporta un sakaru institūtā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā. Tāpat LU KI sadarbojas ar LU Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju sinoloģijas moduli. Savukārt, VeA ir pirmā mācību iestāde, kas atrodas Latvijas rietumos un kur, sākot no šī mācību gada, tiek piedāvāta iespēja apgūt ķīniešu valodas pamatus, kā arī iepazīties ar Ķīnas sabiedrību, kultūru un tradīcijām. Sarunu laikā VeA no savas puses apstiprināja gatavību nostiprināt iesākto ķīniešu valodas un kultūras mācīšanā, kā arī paplašināt esošo sadarbību, piedāvājot gan VeA studentiem, gan arī Ventspils iedzīvotājiem ar vien jaunas iespējas gan šeit VeA, gan arī Ķīnā.

Vēl bez ķīniešu valodas nodarbībām LU KI studentiem tiek dota iespēja piedalīties dažādos kultūras pasākumos. Viens no šādiem, tuvākajiem pasākumiem, kurā aicināta piedalīties arī VeA, ir Rudens vidussvētki, kas norisināsies 30.septembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Pasākumā varēs vērot LU KI studentu un pieaicinātu viesu paraugdemonstrējumus austrumu cīņās, dejas mākslā un dziedāšanā. Arī VeA plāno piedalīties, kā arī priecēt klātesošos ar priekšnesumiem.

Pēc tikšanās VeA viesi devās ekskursijā pa Ventspili. Viesi priecājās un atzinīgi vērtēja to, ka Ventspilī nav tāds viens izteikts sakopts centrs, bet gan ka visa pilsēta ir tīra un ziedoša.

LU KI ir Latvijas Universitātes pamatstruktūrvienība – centrs, kas izveidots pēc LU un Konfūcija institūta Galvenās pārvaldes (HANBAN) iniciatīvas, pamatojoties uz Vienošanos par „Konfūcija institūta” izveidošanu LU un sadarbības līgumu ar Dienvidķīnas Universitāti (SCNU), lai attīstītu sadarbību starp Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) un Latvijas augstskolām.

Centra mērķis ir sekmēt sadarbību izglītības, zinātnes un kultūras jomā starp LU un SCNU, piesaistīt projektus. Centrs vieno un saista šos projektus un piedāvā tiem vienotu atrašanās vietu, kopīgi izmantojamu infrastruktūru un plašu publicitāti. Kopumā 140 pasaules valstu ir vairāk nekā 500 Konfūcija institūti un vairāk nekā 1000 Konfūcija klases.

 

13.09.2017.