Vācu valodas dienas Ventspils Augstskolā

german-18368_1280

No 17. līdz 19. oktobrim visā Latvijā pirmo reizi notiks Gētes institūta rīkotās Vācu valodas dienas Latvijā. Šajās dienās visas ar vācu valodu saistītās iestādes, institūcijas, skolas, klubi, apvienības un biedrības ir aicinātas svinēt vācu valodu  un rosināt tās apguvi dažādu pasākumu veidā.

17. oktobrī Ventspils Augstskolas studenti piedalīsies Vācu valodas dienās Gētes institūtā Rīgā un  vadīs Tulkošanas meistarklasi  vidusskolēniem Egitas Provejas virsvadībā. Plašāka informācija par šo pasākumu pieejama šeit: https://www.goethe.de/ins/lv/lv/spr/eng/tds/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21072024.

18. oktobrī plkst. 11.30 A104. auditorijā notiks Vācu valodas diena Ventspils pilsētas vidusskolēniem. Ventspils Augstskolas studenti izaicinās Ventspils vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēnus, kas apgūst vācu valodu kā otro vai trešo svešvalodu, uz viktorīnu, kurā būs iespēja parādīt savas zināšanas par vācu valodu, Vācijas kultūru, sabiedrību, politiku un tradīcijām. Viktorīnas mērķis ir mudināt skolēnus padziļināti interesēties par Vāciju, kā arī parādīt skolēniem, kādas iespējas sniedz Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte.

Ventspils Augstskolas bibliotēkā 18. oktobrī plkst. 13.00  notiks pasākums “Bungu meistars – Ginters Grass”. Pasākums veltīts pazīstamā vācu rakstnieka, kurš ir Nobela prēmijas laureāts literatūrā,  90. gadskārtai. Tajā tiks atklāti  G. Grasa biogrāfijas interesantākie fakti, rakstnieka daiļrade un darbu tulkojumi latviešu valodā  ar radošu uzdevumu, kā arī būs G. Grasa darbu sentenču un fragmentu lasījumi vācu un latviešu valodā. Ventspils Augstskolas bibliotēkā tiks atklāta arī izstāde, kas veltīta Ginteram Grasam un viņa daiļradei.

19. oktobrī plkst. 13.30 A 406. auditorijā  notiks Vācu valodas diena Ventspils pilsētas pamatskolēniem.

Vācu valodas dienas Ventspils Augstskolā organizē Ventspils  Valsts 1. ģimnāzijas vācu valodas skolotāja Laura Pintere, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes docētāji un studenti.

09.10.2017.