Tulkošanas studiju fakultātē aizvadīts pirmā kursa studentu iepazīšanās pasākums

IMG_0462

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes pirmā kursa studenti un docētāji š.g. 10. oktobrī omulīgā gaisotnē atzīmēja tradicionālo Tulku ielas pasākumu, kurš bija veltīts Svētajam Hieronīmam, tulku un tulkotāju aizgādnim. Šī gada pasākuma tēma – Pasaule vārdā un dzejā.

Iepazīšanās pasākuma ietvaros notika Tulkošanas studiju fakultātes docētāju priekšlasījumi. Asociētā profesore Astra Skrābane pasākuma dalībniekiem veltīja apgaismojošu ievaduzrunu “Hieronīms”. Docents un Tulkošanas studiju fakultātes dekāns Guntars Dreijers sniedza izgaismojošu skatījumu uz “Pasauli vārdā”, bet docents Jānis Veckrācis uzstājās ar ievdesmojošu vārdojumu “Pasaule dzejā”.

Tulkošanas studiju fakultātes studenti pa grupām ļāva ieskatīties savās pasaulēs caur vārdu, attēlu, simboliem, dzeju, dziesmām un citām aktivitātēm. Arī fakultātes docētāji neliedza prieku nedaudz ieskatīties savās pasaulēs – caur vārdu tās dažādās izpausmēs. Iesūtītos simbolos, zīmēs, īsākā vai garākā vārdā, kuri nu gozējas uz Ventspils Augstskolas Tulku ielas Bābeles torņa.

Pasākumu organizēja Tulkošanas studiju fakultātes lektore un profesionālās bakalaura studiju programmas “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – latviešu – krievu/vācu valodā) direktore Ieva Vizule.

12.10.2017.