Tulkošanas studiju fakultātes pasniedzēji apmeklē semināru “Tulkojam Eiropu”

tulkojameiropu

2017. gada 10. novembrī Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes pasniedzēji Maruta Koha, Diāna Neimane, Zane France, Silga Sviķe un Jānis Veckrācis Rīgā apmeklēja Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta organizēto semināru “Tulkojam Eiropu”. Tajā ar priekšlasījumu “Tulkošanas studijas Ventspils Augstskolā: sasniegtais un nākotnes izaicinājumi” uzstājās Jānis Veckrācis.

Ar priekšlasījumiem pasākumā piedalījās arī Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes tulkošanas studiju programmu pasniedzēji, tulkošanas uzņēmumu Tilde, AD VERBUM un Linearis pārstāvji, kā arī Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta, ES Padomes Ģenerālsekretariāta Tulkošanas dienesta, Eiropas Parlamenta Latviešu valodas tulkošanas nodaļas pārstāves. Savukārt Ieva Kolmane un Ilmārs Šlāpins runāja par savu daiļliteratūras tulkošanas pieredzi.

Līdz ar to seminārs bija savedis kopā nozares akadēmiskās jomas pārstāvjus un darba devējus gan no Latvijas, gan Eiropas Savienības iestādēm, sekmējot vērtīgu pieredzes apmaiņu un diskusijas, kā pilnveidot tulkotāju kvalifikāciju un profesionālo sagatavotību, izmantojot jaunās iespējas un ņemot vērā pārmaiņas un no tām izrietošās atšķirīgās prasības.

Jāuzsver, ka gan Tilde, gan AD VERBUM pārstāvji nepārprotami atzina Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studentus par labākajiem. Arī uzņēmuma Linearis pārstāvis norādīja, ka uzņēmumā visvairāk ir tieši Ventspils Augstskolas absolventu.

Svarīgākie secinājumi:

1. Lietišķo tekstu tulkotājiem datorizētās tulkošanas rīku lietošanas prasmes šobrīd ir pašsaprotama prasība.

2. Ir pamats uzskatīt, ka pieaugs redaktūras prasmju nozīme, ņemot vērā, ka datorizētās tulkošanas un mašīntulkošanas rīku nodrošinātā tulkojumu kvalitāte turpina uzlaboties.

3. Visi darba devēji uzsvēra, ka izcilām latviešu valodas (dzimtās valodas) zināšanām ir primāra nozīme. Diemžēl tika atzīts, ka tulkotāju latviešu valodas zināšanas un prasmes ir nepietiekamas.

 

10.11.2017.