Parakstīs līgumu par LOFAR stacijas izveidi Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā

LOFAR_UK_Chilbolton

Otrdien, 5. decembrī, plkst. 13.00 Ventspils Augstskolā svinīgi tiks parakstīts līgums starp Ventspils Augstskolu un Nīderlandes radioastronomijas institūta ASTRON meitas uzņēmumu AstroTec Holding B.V par LOFAR stacijas izveidi Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā. LOFAR ir programmējams jaunās paaudzes antenu masīvs, kas ļauj uztvert 1 – 2 kārtas vājākus radiosignālus, līdz ar to arī iegūt informāciju par tālākiem visuma objektiem.

Līgumu parakstīs Ventspils Augstskolas rektors Kārlis Krēsliņš un AstroTec Holding B.V. direktors Ronalds G.B. Halfverks. Pasākumā piedalīsies Ventspils pilsētas domes, Ventspils Augstskolas, Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra pārstāvji, kā arī Nīderlandes radioastronomijas institūta ASTRON Tehniskās atbalsta nodaļas vadītājs Niko Ebendorfs.

Nīderlandes uzņēmums AstroTec Holding B.V. izstrādās LOFAR staciju Ventspils Starptautiskajam radioastronomijas centram, kā arī veiks stacijas būvniecības darbus.  Uzņēmums arī testēs stacijai nepieciešamās iekārtas un pēc darbu pabeigšanas nodos staciju Ventspils Starptautiskajam radioastronomijas centram.

Pateicoties Ventspils pilsētas domes, Izglītības un zinātnes ministrijas, LR Saeimas un citu sadarbības partneru atbalstam, 2016. gada nogalē valdība piešķīra būtisku finansējumu Ventspils Augstskolas Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra attīstībai – jaunās paaudzes antenu tīkla (LOFAR stacijas) izveidei.

Kopējās LOFAR stacijas izveides izmaksas plānotas 1 651 127 eiro apmērā (ar PVN). Stacijas izveides izmaksas tiks segtas no valsts piešķirtajiem līdzekļiem šī projekta īstenošanai. Plānots, ka LOFAR stacijas izveide Irbenē tiks pabeigta 2019. gada nogalē.

LOFAR tīkls piedāvā vadošo zemas frekvences radionovērošanas aprīkojumu ne tikai radio astronomu vajadzībām, bet arī daudzām un dažādām astrofizikas pētniecības programmām visā pasaulē. LOFAR stacijas atrodas arī citur pasaulē, kopā veidojot vienotu liela mēroga radioteleskopu tīklu, kuru dēvē par Starptautisko LOFAR teleskopu (International LOFAR Telescope – ILT). Starptautiskais LOFAR teleskops ir pasaulē lielākais izkliedētais radioteleskops, kurš veic novērojumus radioastronomijas zemajās frekvencēs un kurā tiks integrēta Latvijā izveidotā stacija.

Jaunās paaudzes antenas tiek veidotas uz zemes. LOFAR izveide sniegs pilnīgi jaunas iespējas zinātnes attīstībai ne tikai radioastronomijas, bet arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT), ģeofizikas, ģeodēzijas, vides inženierijas un bioekonomikas jomās.

Foto: Piemērs tam, kā izskatās LOFAR stacija Lielbritānijā Chillboltonā

01.12.2017.