Parakstīts līgums par LOFAR stacijas izveidi Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā

IMG_5541

Otrdien, 5. decembrī, Ventspils Augstskolas rektors Kārlis Krēsliņš un Nīderlandes Radioastronomijas institūta ASTRON meitas uzņēmuma AstroTec Holding B.V. direktors Ronalds Halfverks (Ronald G.B. Halfwerk) parakstīja līgumu par LOFAR stacijas izveidi Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā. LOFAR ir programmējams jaunās paaudzes antenu masīvs, kas ļauj uztvert 1 – 2 kārtas vājākus radiosignālus, līdz ar to arī iegūt informāciju par tālākiem visuma objektiem.

Pasākuma sākumā Ventspils Starptautiskā radioastronomijas institūta direktors Valdis Avotiņš nedaudz pastāstīja par plānotās LOFAR stacijas izveidi, jau paveiktajiem darbiem un plānoto. Ventspils Augstskolas rektors Kārlis Krēsliņš apliecināja, ka LOFAR stacijas izveide ir nākamais solis Ventspils Augstskolas un Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra attīstībā. Arī Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs atzīmēja, ka LOFAR stacijas izveide ir pareizs solis un tas veicinās radioastronomijas centra attīstību.

2016. gada nogalē tika piešķirts valsts budžeta finansējums Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra infrastruktūras attīstībai ar mērķi izveidot LOFAR (Low Frequency Array – zemo frekvenču antenu masīvs) staciju Irbenes radioteleskopu kompleksā.  Par šādu lēmumu Ventspils Augstskola ir pateicīga Ventspils pilsētas domei, Izglītības un zinātnes ministrijai, LR Saeimai un citiem sadarbības partneriem.

Kopējās LOFAR stacijas izveides izmaksas plānotas 1 651 127 eiro apmērā (ar PVN). Stacijas izveides izmaksas tiks segtas no valsts piešķirtajiem līdzekļiem šī projekta īstenošanai. Plānots, ka LOFAR stacijas izveide Irbenē tiks pabeigta 2019. gada nogalē.

Kā jau iepriekš minēts, LOFAR staciju veidos Nīderlandes Radioastronomijas institūta ASTRON meitas uzņēmums AstroTec Holding B.V. Uzņēmums kopš 2013. gada attīstīta jaunās paaudzes radioteleskopus – LOFAR stacijas. AstroTec Holding B.V. līdz šim izveidojis un uzbūvējis piecas LOFAR stacijas. Līguma parakstīšanas pasākumā uzņēmuma pārstāvji bija atveduši LOFAR stacijas modeli, kas ļāva izprast un vizuāli iztēloties jauno LOFAR staciju. Nīderlandes radioastronomijas institūta ASTRON Pētniecības un attīstības nodaļas Tehniskās atbalsta grupas vadītājs Niko Ebendorfs (Nico Ebbendorf) kopš 2007. gada tehniski izstrādā un konstruē LOFAR stacijas, kā arī ir nākamās paaudzes antenu lauka, LOFAR 2.0. projekta vadītājs.

LOFAR stacijas atrodas arī citur pasaulē, kopā veidojot vienotu liela mēroga radioteleskopu tīklu – Starptautisko LOFAR teleskopu (International LOFAR Telescope – ILT). Starptautiskais LOFAR teleskops ir pasaulē lielākais izkliedētais radioteleskops, kurš veic radioastronomiskos novērojumus zemajās frekvencēs un kurā tiks integrēta Latvijā izveidotā stacija.

Šādas investīcijas ir milzīgs ieguldījums Latvijas zinātnes infrastruktūras modernizēšanā, kas veicinās zinātnisko un inženiertehnisko attīstību modernajās tehnoloģijās, dos iespēju integrēt Latvijas zinātni Eiropas un pasaules zinātnes norisēs, ļaujot Latvijas zinātnes talantiem iesaistīties pasaules līmeņa pētniecībā Latvijā, sekmēs Latvijas ekonomikas un industrijas attīstību, radot iespēju izstrādāt pēc darbības principa analoģiskus produktus, orientētu Latvijas darbspēka attīstību eksakto zinātņu virzienā, piesaistot skolēnus dabaszinātņu un tehnoloģiju studijām.

 

 

05.12.2017.