Notiks ikgadējā Ziemassvētku zinātniskā konference

Ventspils_Augstskola_ziema

Ceturtdien, 21. decembrī, plkst. 14.00 Ventspils Augstskolas D104. auditorijā notiks ikgadējā Ziemassvētku zinātniskā konference, kurā atskatīsimies uz šajā gadā paveikto dažādās pētniecības jomās, projektos un pētniecības virzienos.

Konference jau ir kļuvusi par ikgadējo tradīciju un tās mērķis – iepazīstināt kolēģus, studentus un citus interesentus ar pētījumu rezultātiem – gan teorētiskajiem, gan praktiskajiem.

Pasākumā būs iespējams uzzināt par sasniegumiem un projektiem radioastronomijā, par aktualitātēm tulkojumzinātnē un valodas aspektos, kā arī par viedās Ekonomikas modeli Kurzemes reģionam un citām tēmām.

Aicinām visus interesentus apmeklēt Ziemassvētku zinātnisko konferenci.

Konferences programma (PDF)

 • 14.00 – 14.05 Konferences atklāšana – rektors Kārlis Krēsliņš
 • 14.05 – 14.15 Ievadvārdi – Zinātņu prorektore I. Dedze
 • 14.15 – 14.35 Zinātnisko ievadtekstu struktūra un valoda - A.Dubova, Dz.Lele-Rozentāle, B.Egle
 • 14.35 – 14.55 Latvijas pirmais satelīts “Venta 1” - A. Krauze
 • 14.55 – 15.15 Viedās ekonomikas modelis Kurzemes reģionam - K.Krēsliņš, D.Štefenberga
 • 15.15 – 15.35 Nanosatelīta raiduztvērēja izstrāde augstas spektrālās efektivitātes sakaru kanāla nodrošināšanai - J.Šate, E.Briede, K.Kalnejs, K.Luksis
 • 15.35 – 15.55 Jaunas botāniskās vārdnīcas modeļa izstrāde VeA TSF sadarbībā ar ITF: ieceres un risinājumi -  J.Baldunčiks, N.Bērziņš, S.Ozoliņa, S.Sviķe, K.Šķirmante, S.Štekerhofa, I.Tīrmane
 • 15.55 – 16.10 Kafijas pauze
 • 16.10 – 16.35 Priekšizpēte par Zemes tālizpētes satelītu monitoringu un orbītu elementu noteikšanu, izmantojot VSRC un VeA liela mēroga infrastruktūru - N.Jēkabsons, K.Šķirmante, Vl.Bezrukovs, M.Bleiders, K.Kalnejs, J.Šteinbergs, F.Kamiševs, R.Mičulis
 • 16.35 – 16.55 Kosmisko māzeru novērojumi Irbenē 2017. gadā - I.Šmelds, A.Aberfelds, K.Bērziņš
 • 16.55 – 17.15 Vispusīgi pārkonfigurējams stara formēšanas stimula ģenerators - E.Vaviļina, G.Gaigals
 • 17.15 – 17.35 Principāla un aģenta slēptās akcijas - A.Jaunzems
 • 17.35 – 17.55 VSRC radioteleskopu savstarpējas pozīcijas precizēšana, izmantojot navigācijas satelītu un radioastronomisko avotu references tīklu - V.Bezrukovs, I.Šmelds, M.Bleiders, A.Orbidāns
 • 17.55 – 18.10 VSRC radioastronomiskie novērojumi 2017 - V.Bezrukovs
 • 18.10 – 18.20 SpaceTEM: NewSpace tendencēm nepieciešamo prasmju attīstīšana STEM studentiem - E.Briede, J.Šate, G.Dreifogels, A. Orbidāns

19.12.2017.