Projektu konkurss studentiem – aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstība

a5235dc769-290x300

Ventspils Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursa apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām”

2018. gada finansēšanas konkursa I kārtu

Pieteikumus jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā līdz 2018. gada 31.janvārim plkst. 17.00.

Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks: Ventspils pilsēta līdz 2018. gada 31. decembrim.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils Augstskolas studentu un studentu organizāciju aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var Ventspils Augstskolas studenti (fiziskas personas), kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, studentu organizācijas (juridiskas personas) un Ventspils Augstskolas Studentu padome. Kopējais projektu konkursa finansējums ir 10 000,00 EUR. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 2000,00 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Sīkāka informācija Ventspils Kultūras centra mājas lapā www.kulturascentrs.ventspils.lv/Konkursi un Ventspils Augstskolas mājas lapā www.venta.lv.

 

03.01.2018.