Studenti varēs pieteikties Andra Klausa stipendijai

DSC_0011

Arī šogad Ventspils Augstskolas studentiem ir iespēja saņemt profesora Andra Klausa stipendiju, kuras mecenāts ir Mārtiņš Lauva. Stipendiju saņemt var studenti, kuri bijuši ne tikai akadēmiski veiksmīgi, bet iesaistījušies arī dažādās ārpus studiju aktivitātēs.

Stipendija izveidota pēc Ventspils Augstskolas absolventa, šobrīd veiksmīga uzņēmēja Mārtiņa Lauvas iniciatīvas pirms pāris gadiem. 2017. gada nogalē tika parakstīts līgums par stipendijas piešķiršanas turpināšanu, līdz ar to jau ceturto reizi kāds no aktīvajiem studentiem varēs saņemt stipendiju 1500 EUR apmērā.

Stipendijas mērķis ir veicināt studentu aktivitāti dažādās darbības sfērās – gan akadēmiskajā darbībā, gan pētniecībā, gan sabiedriskajās aktivitātēs. Mārtiņš Lauva pats ir bijis Ventspils Augstskolas Studentu padomes priekšsēdētājs un zina, ko nozīmē aktīvi iesaistīties augstskolas dzīvē. Tas prasa lielus laika un enerģijas resursus un šāda stipendija ir kā mudinājums aktīvi līdzdarboties augstskolas dzīvē un kā pateicība par ieguldīto darbu. Stipendijas nosaukums izvēlēts, godinot bijušo Ventspils Augstskolas profesoru Andri Klausu, kurš bijis nozīmīgs cilvēks arī mecenāta akadēmiskajā un arī profesionālajā dzīvē.

Stipendijas līgumā atzīmēts arī punkts, kas paredz iespēju piešķirt vienreizēju stipendiju par aktīvu darbību Ventspils Augstskolā, kā arī iespējamu Andra Klausa stipendijas saņēmēju skaita palielinājumu, kas jauniešiem var kalpot par papildus motivāciju būt aktīviem, iesaistīties dažādos pasākumos un aktīvi līdzdarboties augstskolas dzīvē, neaizmirstot arī par studijām un to sekmēm. Arī iepriekšējos gados izmantota šī iespēja un mecenāts atbalstījis vairākus studentus.

Stipendijai Ventspils Augstskolas studenti varēs pieteikties no 12. februāra līdz 12. martam.

Andris Klauss (1941. – 2004.) bija ekonomikas zinātņu doktors, asociēts profesors un Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Pārvaldības katedras vadītājs, kā arī Ventspils Augstskolas Senāta priekšsēdētājs. A. Klausa zinātnisko interešu loks bija ļoti plašs un par dažādām ekonomiskām problēmām sarakstītas monogrāfijas, zinātniskie raksti un metodiskas publikācijas. Docētāja darba 38 gados Andra Klausa zinātniskā un praktiskā darba pieredze bagātinājusi tūkstošiem studentu, ļaujot daudziem ieņemt augstus un atbildīgus amatus. Kolēģi A. Klausu raksturo kā nelokāmu un ļoti prasīgu pret sevi, ļoti zinošu un erudītu, kā arī smalka humora pārvaldītāju.

 

 

08.01.2018.