Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs veic applūdušo teritoriju noteikšanu

pludi_uzavas_apkaime

Ventspils Augstskolas inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” tālizpētes nodaļā tika veikta applūdušo teritoriju noteikšana, izmantojot satelītattēlus.

Applūdušo teritoriju noteikšanai tiek izmantoti Sentinel-1 sintezētās apertūras radara (SAR, angl. Synthetic Aperture Radar) satelītattēli. SAR tehnoloģija ļauj iegūt attēlus neatkarīgi no laikapstākļiem un diennakts laika, līdz ar to kvalitatīvus satelītattēlus iespējams uzņemt gan mākoņainā laikā, gan diennakts tumšajā periodā.

Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra viens no pētniecības virzieniem ir tālizpēte, ar kuras palīdzību tiek iegūta informācija par objektiem, teritorijām vai fenomeniem, analizējot datus, kas tiek iegūti ar ierīcēm, kas nav tiešā kontaktā ar pētāmo objektu. Viena no tālizpētes apakšnozarēm ir Zemes novērošana, kas ietver no lidmašīnām uz Zemes mākslīgajiem pavadoņiem iegūtu Zemes virsmas attēlu un citu mērījumu analīzi, lai risinātu dažādas apkārtējās vides monitoringa un tautsaimniecības problēmas.

Augstāk redzamajā attēlā parādītas Ventspils novada Užavas apkaimes plūdu skartās teritorijas dažādos laika posmos. Plūdi attēloti uz OpenStreetMap kartes slāņa.

Užavas apkaimes plūdu apgabals

 

30.01.2018.