Erasmus+ iepazīšanās dienas

oznor

Ventspils Augstskolā rudens un pavasara semestrī ierodas Erasmus+ prakses un studiju mobilitātes studenti no Vācijas, Francijas, Spānijas, Grieķijas, Turcijas, Itālijas, Polijas, Maķedonijas un citām valstīm.

Lai palīdzētu ārvalstu studentiem veiksmīgāk integrēties augstskolas vidē, iepazīt augstskolas telpas un cilvēkus, katra semestra sākumā tiek rīkoti iepazīšanās pasākumi. Šī gada pavasara semestrī ir izveidots pasākumu cikls “Iepazīšanās dienas”, kura ietvaros jaunie studenti piedalījās orientēšanās spēlē augstskolas telpās, pa ceļam uzņemot kaudzēm lielisku “pašbilžu” un pēc pasākuma saņemot piemiņas veltes no Ventspils Augstskolas, ieguva daudz jaunu zināšanu informatīvajā seminārā un tuvāk iepazinās ar augstskolas bibliotēku un tās piedāvātajām iespējām. 8. februārī studenti apmeklēja Ventspils Jauniešu māju, kur viņi vairāk uzzināja par iespējām, kas Ventspilī ir pieejamas studentiem.

Erasmus+ programmas ietvaros Ventspils Augstskolai ir izveidojusies cieša sadarbība ar dažādām ārvalstu augstākās izglītības iestādēm, piemēram, Starptautisko Balkānu Universitāti Maķedonijā, Deusto Universitāti Spānijā, KTO Karatay Universitāti Turcijā, Jonijas Universitāti Grieķijā un daudzām citām. Programmas ieviešanas sākumposmā par Ventspils Augstskolu lielāku interesi izrādīja studenti, kuru studijas partneraugstskolās bija saistītas ar valodām. Šobrīd lielākā daļa studentu izvēlas semestri vai pat veselu akadēmisko gadu studēt Informāciju tehnoloģiju fakultātes un Ekonomikas un pārvaldības fakultātes programmās. Pēdējā gada laikā ir strauji pieaudzis studentu pieteikumu skaits no Turcijas, Vācijas un Maķedonijas. Patlaban studentu no šīm valstīm Ventspils Augstskolā ir vairāk nekā no citām Erasmus+ partnervalstīm. Ar katru gadu palielinoties studentu pieteikumu skaitam, Erasmus+ mobilitātes un ārzemju pilna laika studentu klātesamības svarīgums kļūst arvien skaidrāks, jo šie studenti sev līdzi atved vēl nepieredzētas kultūras nianses, kā arī pārsteidz ar atsvaidzinoši atšķirīgu skatījumu uz pasauli.

VeA Erasmus+ programmu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas

12.02.2018.