Ventspils Augstskolai sadarbības partneri Ukrainā

DSC_0167

No š.g. 4 līdz 8. februārim Ventspils Augstskolas pārstāvji atradās darba vizītē Ukrainā, kur veidoja sadarbību ar Ukrainas kosmosa aģentūru un Radioastronomijas institūtu Harkovā. Uz Ukrainu devās Ventspils Augstskolas rektors Kārlis Krēsliņš, zinātņu prorektore Indra Dedze, Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra vadītājs Valdis Avotiņš un pētnieks Vladislavs Bezrukovs.

Vizīte noritējusi ļoti veiksmīgi – izdevies noslēgt divus sadarbības līgumus un trīs memorandus. Vizītes ietvaros tika noslēgti sadarbības līgumi un memorandi ar Ukrainas kosmosa aģentūru Kijevā, Radioastronomijas institūtu Harkovā, Ukrainas aviācijas universitāti, T. Sevčenko Kijevas Nacionālo universitāti, Harkovas Valsts tehnisko universitāti.

Ar radioastronomijas institūtu un Ukrainas kosmosa aģentūru tika pārrunātas sadarbības iespējas fundamentālajos un lietišķajos pētījumos. Tikšanās laikā tika pārrunāta idejas arī par nanosatelītu izstrādi un palaišanu kosmosā.

Ukrainā notiek radioteleskopu rekonstrukcija un Valdis Avotiņš uzsvēra, ka Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra darbinieki varētu arī konsultēt ukraiņu partnerus, lai ātrāk un veiksmīgāk varētu veikt šo tehnisko renovāciju. Augstskolas speciālisti varētu palīdzēt ar radioteleskopu kalibrēšanu, ciparu šifrēšanu un citiem procesiem, kuros ir nepieciešama liela precizitāte. Tādā veidā  būtu iespējams palīdzēt ukraiņiem kļūt par Eiropas Ļoti garas bāzes interferometrijas tīkla asociēto vai pat pilntiesīgu biedru.

Vizītes ietvaros tika parakstīts sadarbības līgums ar Harkovas radioastronomijas institūtu, taču sadarbība dažādos pētījumos ar šo institūtu ir bijusi jau 10 gadus. Līguma parakstīšana pierādīja to, ka Harkovas radioastronomijas institūts ir ieinteresēts plašākai sadarbībai un veidot kopīgas darba grupas dažādiem pētījumiem.

Savukārt Universitātēm ir interese sadarboties ne tikai tādās nozarēs kā radioelektronika un astronomija, bet arī ekonomika un biznesa vadība. Ar universitātēm tika pārrunāta Ventspils Augstskolas pieredze kopīgo studiju programmu veidošanā. Vizītes ietvaros tika pārrunātas konkrētas sadarbības iespējas ar Tulkošanas studiju fakultāti par dažādu kosmosa terminu lingvistikas vārdnīcu veidošanu. Gan universitātēm, gan institūtiem ir arī plašs zinātnisko žurnālu klāsts, kur viņi labprāt arī ļaus Ventspils Augstskolas pētniekiem publicēties. Šie zinātniskie žurnāli ir arī indeksēti gan Scopus, gan Web of Science datubāzēs.

Kaut arī sadarbības līgumi tika parakstīti pirms dažām dienām, šobrīd jau ir uzsākts darbs pie šo līgumu īstenošanas un drīzumā plānota arī Harkovas kolēģu atbildes vizīte Ventspils Augstskolā.

 

14.02.2018.