Atvērto durvju diena

Atnāc, uzzini un noskaidro visu par studiju iespējām Ventspils Augstskolā!

Jau 24. martā gaidīsim ciemos visus interesentus, lai pastāstītu par studiju iespējām kādā no Ventspils Augstskolas studiju programmām.

· Tulka ikdiena (absolventu prezentācija un videosižets par tulka darbu)

Ventspils Augstskola piedāvā studijas 3 fakultātēs:

  • Informācijas tehnoloģiju fakultātē,
  • Tulkošanas studiju fakultātē
  • Ekonomikas un pārvaldības fakultātē.

Interesentiem būs iespēja satikt augstskolas vadību, pasniedzējus, studentus, kā arī absolventus, kuri pastāstīs par savu karjeras izaugsmi un sasniegumiem pēc studijām Ventspils Augstskolā.

Būs iespēja iesaistīties radošajās darbnīcās un nelielās lekcijās!

Ventspils Augstskolas Atvērto durvju dienas programma

Laiks Pasākuma nosaukums Auditorija
11:00 – 11:30 Reģistrācija D korpusa vestibils
11:30 – 12:00 Pasākums tiek atklāts ar augstskolas vadības uzrunu. Klātesošie tiek iepazīstināti ar dekāniem, kam seko neliela prezentācija par augstskolu (studiju virzieni, studiju maksa, budžeta vietas, karjeras iespējas, zinātne, starptautiskās studijas, brīvais laiks.) D104 auditorija
11:45 – 12:00 Par tehnoloģiju iespējām IT, elektronikas, tulkošanas un uzņēmējdarbības jomā pastāstīs tehnoloģiju eksperts un blogeris Kristaps Skutelis. D104. auditorija
12:10 – 13:40 Tikšanās Tulkošanas studiju fakultātē 
 • Informācija par studiju programmām fakultātē (dekāns, 2min.)
 • Prakstiskā nodarbība mutvārdu tulkošanā (A201. auditorija)
 • Atbildes uz jautājumiem
D 104. auditorija
12:10 – 13:40 Tikšanās Informācijas tehnoloģiju fakultātē  Apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties nelielās lekcijās/radošajās darbnīcās un uzzināt, cik aizraujoši ir studēt IT fakultātes studiju programmās.
 • interaktīvais stends – Ventspils Augstskolas Viedo tehnoloģiju pētniecības centra izstrādātā profesionālā sporta analītikas risinājumi (spēlētāju izsekošana spēles laikā u.c. informācija).
 • Interaktīvais stends – Cilvēku skeleta atpazīšana (cilvēka auguma un ekstremitāšu atpazīšanas tehnoloģija, ko plaši pielieto datorredzes industrijā (datorspēles, drošība, tālaprūpe).
 • Robotrokas.
 • 3D printeris.
 • Darbošanās radiokanālā (SDR).
 • Lodēšana (Insect bot).
 • AM demonstrācija.
 • I-roboti (Festo roboti).
 • Ieskats citu studentu bakalaura darbos.
 • Nanosatelīta stends.
 • Audio ekvalaizera demonstrācija (kursa darbs LabVIEW).
 • Tikšanās ar programmu direktoriem (D102. auditorija):
  • pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas “Programmēšanas speciālists” direktori Msc. Karīnu Šķirmanti;
  • bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” direktori asoc.prof. Gaļinu Hiļķeviču;
  • profesionālās bakalaura studiju programmas “Elektronika” direktoru Msc. Jāni Šati;
  • profesionālās bakalaura studiju programmas “Kuģu navigācijas elektronika” direktoru un fakultātes dekānu doc. Māri Ēlertu.
 
 

E un D korpusa laboratorijas un foajē

12:10-13:40 Tikšanās Ekonomikas un pārvaldības fakultātē 
 • Informācija par studiju programmām fakultātē (dekāne, 2 min.)
 • studenti par ikdienu augstskolā
 • tikšanās ar absolventiem, kuri sevi pierādījuši biznesa vidē. Diskusijā piedalīsies Ekonomikas un pārvaldības fakultātes absolventi Salvis Roga un Mārtiņš Lauva.
B1 auditorija
13:45-14:10 Tikšanās ar Studentu padomi D104 auditorija
 

Ventspils Augstskolā vari studēt šādās studiju programmās:

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  • Bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”
  • Bakalaura studiju programma “Vadībzinātne”
  • Maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība”
  • Dubultā grāda maģistra studiju programma “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments” (sadarbībā ar Kremsas Lietišķo zinātņu universitāti)
  • Doktorantūras studiju programma “Biznesa vadība”

Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Programmēšanas speciālists”
  • Bakalaura studiju programma “Datorzinātnes”
  • Bakalaura studiju programma “Elektronika”
  • Bakalaura studiju programma “Kuģu navigācijas elektronika”
  • Maģistra studiju programma “Datorzinātnes”
  • Maģistra studiju programma “Elektronika”

Tulkošanas studiju fakultāte

  • Bakalaura studiju programma “Tulkošana”
  • Ar specializāciju “ angļu-latviešu-krievu/vācu valodā”
  • Ar specializāciju “vācu-latviešu-krievu/angļu valodā”
  • Ar specializāciju “angļu – krievu – vācu valodā”
  • Ar specializāciju “franču – latviešu – spāņu valodā”
  • Ar specializāciju “spāņu – latviešu – franču valoda”
  • Bakalaura studiju programma “Valodas un starpkultūru komunikācija”
  • Maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana”
  • Maģistra studiju programma “Valodas un kultūrvide”
  • Doktorantūras studiju programma “Valodniecība”
 

 

27.02.2018.