Turpinās sadarbību ar Kremsas Lietišķo zinātņu universitāti

VA_LV_1080p170

Piektdien, 16. martā, Ventspils Augstskolā tiks parakstīts sadarbības līgums ar Kremsas Lietišķo zinātņu universitāti (Austrija), turpinot 2014. gadā aizsāktās dubultā diploma maģistra studiju programmas “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments” īstenošanu.

Līguma parakstīšanā piedalīsies Kremsas Lietišķo zinātņu universitātes izpilddirektors Karls Ensfelners un Starptautisko projektu vadītāja Īrisa Vegnere, kā arī Ventspils pilsētas domes vadība. Ventspils pilsētas domes atbalsts bijis īpaši nozīmīgs šīs programmas izveidē un veiksmīgā īstenošanā – finansiālais atbalsts augsti kvalificētiem starptautiska līmeņa mācībspēkiem, jaunākajām tehnoloģijām un studiju literatūrai, popularizēšanai un administrēšanai.

Sadarbības līgums tiks noslēgts uz 6 gadiem, kas apliecina Ventspils Augstskolas spēju īstenot šo programmu un nodrošināt arī Austrijas augstās izglītības kvalitātes prasības.  Iepriekšējais līgums tika parakstīts 2014. gadā un tas tika noslēgts uz 3 gadiem.

Pasākumā piedalīsies arī dubultā diploma maģistra studiju programmas “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments” pirmie absolventi un esošie studenti. Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas klases speciālistus, kuri var sekmīgi veidot savu karjeru starptautiskā uzņēmējdarbībā un eksporta pārvaldībā gan vietējos, gan starptautiskos uzņēmumos un organizācijās. Programmai tiek realizēta kopīga kvalitātes vadības sistēma, kas garantē gan Latvijas, gan Austrijas kvalitātes standartiem atbilstošu izglītības līmeni.

 

13.03.2018.