Ventspils Augstskola aicina uz atvērto durvju dienu

Ventspils_augstskola_atverto_durvju_diena

Ventspils Augstskola 24. martā aicina ikvienu interesentu, īpaši vidusskolēnus, uz atvērto durvju dienu, kur topošajiem studentiem būs iespēja uzzināt par studiju iespējām un studentu ikdienu Ventspils Augstskolā.

Pasākums tiks atklāts plkst. 11.30 ar augstskolas rektora Kārļa Krēsliņa uzrunu un informāciju par studiju programmām augstskolā, budžeta vietām, kopmītnēm un Erasmus+ programmas iespējām.

Pēc tam visi interesenti dosies uz Ekonomikas un pārvaldības fakultāti, Tulkošanas studiju fakultāti vai Informācijas tehnoloģiju fakultāti, kur būs iespēja ne tikai satikt fakultāšu vadību un docētājus, studentus, absolventus, kuri pēc augstskolas absolvēšanas veiksmīgi iesaistījušies darba tirgū, bet arī būs iespēja piedalīties praktiskajā nodarbībā mutvārdu tulkošanā un iesaistīties informācijas tehnoloģiju un elektronikas interaktīvajās aktivitātēs.

Informācijas tehnoloģiju fakultāte topošajiem studentiem piedāvās iespēju interaktīvā veidā uzzināt par Ventspils Augstskolas Viedo tehnoloģiju pētniecības centra  un SIA “PlayGineering” izstrādāto profesionālā sporta analītikas risinājumu – spēlētāju izsekošanu, datu analīzi spēles laikā. Interesentiem būs iespēja arī interaktīvā veidā izmēģināt cilvēka skeleta atpazīšanas tehnoloģiju, kuru plaši izmanto datorredzes industrijā – datorspēlēs, drošības jomā, tālaprūpē u.c. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja arī izmēģināt 3D printeri, robotus u.c. informācijas tehnoloģiju un elektronikas aktivitātes.

Atvērto durvju dienu noslēgumā interesentiem būs iespēja tikties ar Studentu padomes pārstāvjiem, kuri ikdienā rūpējas par sabiedrisko dzīvi augstskolā – organizē dažādus kultūras un izglītojošus pasākumus, kā arī pārstāv studentu intereses gan augstskolas institūcijās, gan Latvijas studentu apvienībā.

Gaidīsim visus interesentus 24. martā plkst. 11.30 Ventspils Augstskolas D104.auditorijā. Pasākuma programma pieejama Ventspils Augstskolas mājas lapā.

Pasākuma programma (PDF)

Ventspils Augstskolas Atvērto durvju dienas programma

Laiks Pasākuma nosaukums Auditorija
11:00 – 11:30 Reģistrācija D korpusa vestibils
11:30 – 11:45 Pasākums tiek atklāts ar augstskolas vadības uzrunu. Klātesošie tiek iepazīstināti ar dekāniem, kam seko neliela prezentācija par augstskolu (studiju virzieni, studiju maksa, budžeta vietas, karjeras iespējas, zinātne, starptautiskās studijas, brīvais laiks.) D104. auditorija
11:45 – 12:00 Par tehnoloģiju iespējām IT, elektronikas, tulkošanas un uzņēmējdarbības jomā pastāstīs tehnoloģiju eksperts un blogeris Kristaps Skutelis. D104. auditorija
12:10 – 13:40 Tikšanās Tulkošanas studiju fakultātē 
 • Informācija par studiju programmām fakultātē (dekāns, 2min.)
 • Prakstiskā nodarbība mutvārdu tulkošanā (A201. auditorija)
 • Atbildes uz jautājumiem
D 104. auditorija
12:10 – 13:40 Tikšanās Informācijas tehnoloģiju fakultātē  Apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties nelielās lekcijās/radošajās darbnīcās un uzzināt, cik aizraujoši ir studēt IT fakultātes studiju programmās.
 • Interaktīvais stends – Ventspils Augstskolas Viedo tehnoloģiju pētniecības centra izstrādātā profesionālā sporta analītikas risinājumi (spēlētāju izsekošana spēles laikā u.c. informācija).
 • Interaktīvais stends – Cilvēku skeleta atpazīšana (cilvēka auguma un ekstremitāšu atpazīšanas tehnoloģija, ko plaši pielieto datorredzes industrijā (datorspēles, drošība, tālaprūpe).
 • Robotrokas.
 • 3D printeris.
 • Darbošanās radiokanālā (SDR).
 • Lodēšana (Insect bot).
 • AM demonstrācija.
 • I-roboti (Festo roboti).
 • Ieskats citu studentu bakalaura darbos.
 • Nanosatelīta stends.
 • Audio ekvalaizera demonstrācija (kursa darbs LabVIEW).
 • Tikšanās ar programmu direktoriem (D102. auditorija):
  • pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas “Programmēšanas speciālists” direktori Msc. Karīnu Šķirmanti;
  • bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” direktori asoc.prof. Gaļinu Hiļķeviču;
  • profesionālās bakalaura studiju programmas “Elektronika” direktoru Msc. Jāni Šati;
  • profesionālās bakalaura studiju programmas “Kuģu navigācijas elektronika” direktoru un fakultātes dekānu doc. Māri Ēlertu.
 
 

E un D korpusa laboratorijas un foajē

12:10-13:40 Tikšanās Ekonomikas un pārvaldības fakultātē 
 • Informācija par studiju programmām fakultātē (dekāne, 2 min.)
 • studenti par ikdienu augstskolā
 • tikšanās ar absolventiem, kuri sevi pierādījuši biznesa vidē. Diskusijā piedalīsies Ekonomikas un pārvaldības fakultātes absolventi Salvis Roga un Mārtiņš Lauva.
B1 auditorija
13:45-14:10 Tikšanās ar Studentu padomi D104 auditorija
 

13.03.2018.