Amatpersonu atalgojums

Ventspils Augstskolas amatpersonu saņemtais atalgojums (no valsts budžeta dotācijas, t.sk. zinātnes bāzes finansējuma; no pašu ieņēmumiem, t.sk. projektu īstenošanas) par 2017. gada oktobri

Amatpersona Amatpersonas amats Atalgojums EUR (neto)
Valdis Avotiņš IZI VSRC direktors, vadošais pētnieks, asociētais profesors 2309
Vita Balama Docente, senators 1434
Juris Baldunčiks Profesors, vadošais pētnieks, senators 2046
Ilze Balode Asociētā profesore, senators 1508
Valērijs Bezrukovs Vadošais pētnieks, iepirkumu komisijas loceklis VeA 960
Vladislavs Bezrukovs Pētnieks,lektors, iepirkumu komisijas loceklis projektā “IKSA-CENTRS” 1898
Indra Dedze Zinātņu prorektore, VeA iepirkumu komisijas locekle 2148
Guntars Dreijers Dekāns, docents, pētnieks, senators 1801
Agnese Dubova Docents, pētnieks, senators 1658
Māris Ēlerts Dekāns, docents, senators, VeA iepirkumu komisijas loceklis 1512
Juris Freimanis Vadošais pētnieks, docents, senators 1289
Gatis Gaigals Pētnieks, lektors, iepirkumu komisijas loceklis VeA 1006
Gaļina Hiļķeviča Asociētā profesore, vadošais pētnieks, senators 1431
Sergejs Hiļķevičs Profesors, vadošais pētnieks, senators 1983
Signe Juškeviča VeA iepirkumu komisijas sekretāre 1128
Kārlis Krēsliņš Rektors, docents, vadošais pētnieks, senators 4355
Liene Resele Dekāne, docente, pētnieks, senators 1618
Raita Rollande Mācību prorektore, docente, pētnieks, senators 2313
Valda Rudziša Asociētā profesore, vadošā pētniece, iepirkumu komisijas locekle VeA 905
Sniedze Šama Prorektors finanšu un administratīvajos jautājumos, senators 2029
Dace Štefenberga Zinātņu un attīstības daļas vadītāja, lektore, iepirkumu komisijas priekšsēdētājā VeA 1472
Raivo Šteins Jurists, VeA iepirkumu komisijas lockelis 1564
Estere Vītola Lektore, pētniece, senatore 1378
Ieva Vizule Lektore, senatore 864