Amatpersonu atalgojums

Ventspils Augstskolas amatpersonu saņemtais atalgojums (no valsts budžeta dotācijas, t.sk. zinātnes bāzes finansējuma; no pašu ieņēmumiem, t.sk. projektu īstenošanas) par 2017. gada aprīli

Amatpersona Amatpersonas amats Atalgojums EUR (neto)
Valdis Avotiņš IZI VSRC direktors, vadošais pētnieks, asociētais profesors 1889
Vita Balama Docente, senators 1313
Juris Baldunčiks Profesors, vadošais pētnieks, senators 1486
Valērijs Bezrukovs Vadošais pētnieks, iepirkumu komisijas loceklis VeA 741
Vladislavs Bezrukovs Pētnieks,lektors, iepirkumu komisijas loceklis projektā “IKSA-CENTRS” 1533
Guntars Dreijers Dekāns,docents, pētnieks, senators 2000
Agnese Dubova Docents, pētnieks, senators 1431
Māris Ēlerts Dekāns, docents, senators 2417
Juris Freimanis Vadošais pētnieks, docents, senators 1284
Gatis Gaigals Pētnieks, lektors, iepirkumu komisijas loceklis VeA 1282
Gaļina Hiļķeviča Asociētā profesore, vadošais pētnieks, senators 1335
Sergejs Hiļķevičs Profesors, vadošais pētnieks, senators 1662
Kārlis Krēsliņš Rektora v.i., docents, vadošais pētnieks, senators 4224
Liene Resele Dekāna p.i., docente, pētnieks, senators 1530
Raita Rollande Docente, pētnieks, senators 1900
Valda Rudziša Asociētā profesore, vadošā pētniece, iepirkumu komisijas locekle VeA 906
Sniedze Šama Prorektors finanšu un administratīvajos jautājumos, senators 2029
Dace Štefenberga Zinātņu un attīstības daļas vadītāja, lektore, iepirkumu komisijas priekšsēdētājā VeA 1422
Raivo Šteins Jurists, VeA iepirkumu komisijas lockelis 1048
Ieva Vizule Lektore, senators 758
Estere Vītola Lektore, pētniece, senatore 1491
Artūrs Vrubļevskis Zinātņu prorektors, docents 2157