Amatpersonu atalgojums

Ventspils Augstskolas amatpersonu saņemtais atalgojums (no valsts budžeta dotācijas, t.sk. zinātnes bāzes finansējuma; no pašu ieņēmumiem, t.sk. projektu īstenošanas) par 2017. gada janvāri

Amatpersona Amatpersonas amats Atalgojums EUR (neto)
Valdis Avotiņš IZI VSRC direktors, vadošais pētnieks, asociētais profesors 1903
Vita Balama Docente, senators 1368
Juris Baldunčiks Profesors, vadošais pētnieks, senators 1294
Valērijs Bezrukovs Vadošais pētnieks, iepirkumu komisijas loceklis VeA 741
Vladislavs Bezrukovs Pētnieks,lektors, iepirkumu komisijas loceklis projektā “IKSA-CENTRS” 1458
Guntars Dreijers Dekāns,docents, pētnieks, senators 1278
Agnese Dubova Docents, pētnieks, senators 1240
Māris Ēlerts Dekāns, docents, senators 1580
Juris Freimanis Vadošais pētnieks, docents, senators 960
Gatis Gaigals Pētnieks, lektors, iepirkumu komisijas loceklis VeA 774
Gaļina Hiļķeviča Asociētā profesore, vadošais pētnieks, senators 1746
Sergejs Hiļķevičs Profesors, vadošais pētnieks, senators 1838
Kārlis Krēsliņš Rektora v.i., docents, vadošais pētnieks, senators 3972
Liene Resele Dekāna p.i., docente, pētnieks, senators 1366
Raita Rollande Docente, pētnieks, senators 781
Valda Rudziša Asociētā profesore, vadošā pētniece, iepirkumu komisijas locekle VeA 1369
Sniedze Šama Prorektors finanšu un administratīvajos jautājumos, senators 2029
Dace Štefenberga Zinātņu un attīstības daļas vadītāja, lektore, iepirkumu komisijas priekšsēdētājā VeA 1240
Raivo Šteins Jurists, VeA iepirkumu komisijas lockelis 703
Ieva Vizule Docente, senators 795
Estere Vītola Lektore, pētniece, senatore 669
Artūrs Vrubļevskis Zinātņu prorektors, docents 2160