Amatpersonu atalgojums

Ventspils Augstskolas amatpersonu saņemtais atalgojums (no valsts budžeta dotācijas, t.sk. zinātnes bāzes finansējuma; no pašu ieņēmumiem, t.sk. projektu īstenošanas) par 2017. gada jūniju

Amatpersona Amatpersonas amats Atalgojums EUR (neto)
Valdis Avotiņš IZI VSRC direktors, vadošais pētnieks, asociētais profesors 1920
Vita Balama Docente, senators 3472
Juris Baldunčiks Profesors, vadošais pētnieks, senators 4699
Valērijs Bezrukovs Vadošais pētnieks, iepirkumu komisijas loceklis VeA 1453
Vladislavs Bezrukovs Pētnieks,lektors, iepirkumu komisijas loceklis projektā “IKSA-CENTRS” 1798
Indra Dedze Zinātņu prorektora p.i. 1534
Guntars Dreijers Dekāns,docents, pētnieks, senators 2495
Agnese Dubova Docents, pētnieks, senators 2008
Māris Ēlerts Dekāns, docents, senators 1857
Juris Freimanis Vadošais pētnieks, docents, senators 2377
Gatis Gaigals Pētnieks, lektors, iepirkumu komisijas loceklis VeA 1282
Gaļina Hiļķeviča Asociētā profesore, vadošais pētnieks, senators 2241
Sergejs Hiļķevičs Profesors, vadošais pētnieks, senators 2270
Kārlis Krēsliņš Rektora v.i., docents, vadošais pētnieks, senators 4224
Liene Resele Dekāna p.i., docente, pētnieks, senators 1530
Raita Rollande Docente, pētnieks, senators 3195
Valda Rudziša Asociētā profesore, vadošā pētniece, iepirkumu komisijas locekle VeA 2822
Sniedze Šama Prorektors finanšu un administratīvajos jautājumos, senators 2036
Dace Štefenberga Zinātņu un attīstības daļas vadītāja, lektore, iepirkumu komisijas priekšsēdētājā VeA 1669
Raivo Šteins Jurists, VeA iepirkumu komisijas lockelis 2111
Estere Vītola Lektore, pētniece, senatore 1660