Amatpersonu atalgojums

Ventspils Augstskolas amatpersonu saņemtais atalgojums (no valsts budžeta dotācijas, t.sk. zinātnes bāzes finansējuma; no pašu ieņēmumiem, t.sk. projektu īstenošanas) par 2016. gada decembri

Amatpersona Amatpersonas amats Atalgojums EUR (neto)
Valdis Avotiņš IZI VSRC direktors, vadošais pētnieks, asociētais profesors 1886
Vita Balama Docente, senators 800
Juris Baldunčiks Profesors, vadošais pētnieks, senators 1398
Valērijs Bezrukovs Vadošais pētnieks, iepirkumu komisijas loceklis VeA 1045
Vladislavs Bezrukovs Pētnieks,lektors, iepirkumu komisijas loceklis projektā “IKSA-CENTRS” 2402
Guntars Dreijers Dekāns,docents, pētnieks, senators 2540
Agnese Dubova Docents, pētnieks, senators 1646
Māris Ēlerts Dekāns, docents, senators 3050
Juris Freimanis Vadošais pētnieks, docents, senators 1105
Gatis Gaigals Pētnieks, lektors, iepirkumu komisijas loceklis VeA 2147
Gaļina Hiļķeviča Asociētā profesore, vadošais pētnieks, senators 1471
Sergejs Hiļķevičs Profesors, vadošais pētnieks, senators 2581
Kārlis Krēsliņš Rektora v.i., docents, vadošais pētnieks, senators 4459
Liene Resele Dekāna p.i., docente, pētnieks, senators 1750
Raita Rollande Docente, pētnieks, senators 784
Valda Rudziša Asociētā profesore, vadošā pētniece, iepirkumu komisijas locekle VeA 1372
Sniedze Šama Prorektors finanšu un administratīvajos jautājumos, senators 3139
Dace Štefenberga Zinātņu un attīstības daļas vadītāja, lektore, iepirkumu komisijas priekšsēdētājā VeA 1421
Raivo Šteins Jurists, VeA iepirkumu komisijas lockelis 705
Egita Udodova Mācību daļas vadītāja, pētniece, iepirkumu komisijas locekle VeA 1826
Ieva Vizule Docente, senators 798
Estere Vītola Lektore, pētniece, senatore 1049
Artūrs Vrubļevskis Zinātņu prorektors, docents 2110