Amatpersonu atalgojums

Ventspils Augstskolas amatpersonu saņemtais atalgojums (no valsts budžeta dotācijas, t.sk. zinātnes bāzes finansējuma; no pašu ieņēmumiem, t.sk. projektu īstenošanas) par 2017. gada martu

Amatpersona Amatpersonas amats Atalgojums EUR (neto)
Valdis Avotiņš IZI VSRC direktors, vadošais pētnieks, asociētais profesors 1801
Vita Balama Docente, senators 1357
Juris Baldunčiks Profesors, vadošais pētnieks, senators 1700
Valērijs Bezrukovs Vadošais pētnieks, iepirkumu komisijas loceklis VeA 741
Vladislavs Bezrukovs Pētnieks,lektors, iepirkumu komisijas loceklis projektā “IKSA-CENTRS” 1984
Guntars Dreijers Dekāns,docents, pētnieks, senators 2036
Agnese Dubova Docents, pētnieks, senators 1433
Māris Ēlerts Dekāns, docents, senators 1720
Juris Freimanis Vadošais pētnieks, docents, senators 1284
Gatis Gaigals Pētnieks, lektors, iepirkumu komisijas loceklis VeA 1118
Gaļina Hiļķeviča Asociētā profesore, vadošais pētnieks, senators 1335
Sergejs Hiļķevičs Profesors, vadošais pētnieks, senators 1569
Kārlis Krēsliņš Rektora v.i., docents, vadošais pētnieks, senators 4224
Liene Resele Dekāna p.i., docente, pētnieks, senators 1406
Raita Rollande Docente, pētnieks, senators 1952
Valda Rudziša Asociētā profesore, vadošā pētniece, iepirkumu komisijas locekle VeA 906
Sniedze Šama Prorektors finanšu un administratīvajos jautājumos, senators 2029
Dace Štefenberga Zinātņu un attīstības daļas vadītāja, lektore, iepirkumu komisijas priekšsēdētājā VeA 1422
Raivo Šteins Jurists, VeA iepirkumu komisijas lockelis 1048
Ieva Vizule Lektore, senators 764
Estere Vītola Lektore, pētniece, senatore 1129
Artūrs Vrubļevskis Zinātņu prorektors, docents 2092