Amatpersonu atalgojums

Ventspils Augstskolas amatpersonu saņemtais atalgojums (no valsts budžeta dotācijas, t.sk. zinātnes bāzes finansējuma; no pašu ieņēmumiem, t.sk. projektu īstenošanas) par 2017. gada augustu

Amatpersona Amatpersonas amats Atalgojums EUR (neto)
Valdis Avotiņš IZI VSRC direktors, vadošais pētnieks, asociētais profesors 1447
Vita Balama Docente, senators 1929
Juris Baldunčiks Profesors, vadošais pētnieks, senators 2370
Valērijs Bezrukovs Vadošais pētnieks, iepirkumu komisijas loceklis VeA 1021
Vladislavs Bezrukovs Pētnieks,lektors, iepirkumu komisijas loceklis projektā “IKSA-CENTRS” 1859
Indra Dedze Zinātņu prorektore 1718
Guntars Dreijers Dekāns, docents, pētnieks, senators 1139
Agnese Dubova Docents, pētnieks, senators 276
Māris Ēlerts Dekāns, docents, senators 1383
Juris Freimanis Vadošais pētnieks, docents, senators 1772
Gatis Gaigals Pētnieks, lektors, iepirkumu komisijas loceklis VeA 1558
Gaļina Hiļķeviča Asociētā profesore, vadošais pētnieks, senators 512
Sergejs Hiļķevičs Profesors, vadošais pētnieks, senators 649
Kārlis Krēsliņš Rektors, docents, vadošais pētnieks, senators 3603
Liene Resele Dekāne, docente, pētnieks, senators 1388
Raita Rollande Mācību prorektore, docente, pētnieks, senators 1164
Valda Rudziša Asociētā profesore, vadošā pētniece, iepirkumu komisijas locekle VeA 437
Sniedze Šama Prorektors finanšu un administratīvajos jautājumos, senators 2403
Dace Štefenberga Zinātņu un attīstības daļas vadītāja, lektore, iepirkumu komisijas priekšsēdētājā VeA 1657
Raivo Šteins Jurists, VeA iepirkumu komisijas lockelis 1840
Estere Vītola Lektore, pētniece, senatore 1226
Ieva Vizule Lektore, senatore 554
Liene Ločmele Senatore 191