Amatpersonu atalgojums

Ventspils Augstskolas amatpersonu saņemtais atalgojums (no valsts budžeta dotācijas, t.sk. zinātnes bāzes finansējuma; no pašu ieņēmumiem, t.sk. projektu īstenošanas) par 2017. gada februāri

Amatpersona Amatpersonas amats Atalgojums EUR (neto)
Valdis Avotiņš IZI VSRC direktors, vadošais pētnieks, asociētais profesors 1940
Vita Balama Docente, senators 1385
Juris Baldunčiks Profesors, vadošais pētnieks, senators 1577
Valērijs Bezrukovs Vadošais pētnieks, iepirkumu komisijas loceklis VeA 741
Vladislavs Bezrukovs Pētnieks,lektors, iepirkumu komisijas loceklis projektā “IKSA-CENTRS” 1714
Guntars Dreijers Dekāns,docents, pētnieks, senators 2105
Agnese Dubova Docents, pētnieks, senators 1506
Māris Ēlerts Dekāns, docents, senators 1834
Juris Freimanis Vadošais pētnieks, docents, senators 1285
Gatis Gaigals Pētnieks, lektors, iepirkumu komisijas loceklis VeA 738
Gaļina Hiļķeviča Asociētā profesore, vadošais pētnieks, senators 1431
Sergejs Hiļķevičs Profesors, vadošais pētnieks, senators 1704
Kārlis Krēsliņš Rektora v.i., docents, vadošais pētnieks, senators 4182
Liene Resele Dekāna p.i., docente, pētnieks, senators 1498
Raita Rollande Docente, pētnieks, senators 1883
Valda Rudziša Asociētā profesore, vadošā pētniece, iepirkumu komisijas locekle VeA 994
Sniedze Šama Prorektors finanšu un administratīvajos jautājumos, senators 2029
Dace Štefenberga Zinātņu un attīstības daļas vadītāja, lektore, iepirkumu komisijas priekšsēdētājā VeA 1302
Raivo Šteins Jurists, VeA iepirkumu komisijas lockelis 703
Ieva Vizule Docente, senators 839
Estere Vītola Lektore, pētniece, senatore 1180
Artūrs Vrubļevskis Zinātņu prorektors, docents 2255