Amatpersonu atalgojums

Ventspils Augstskolas amatpersonu saņemtais atalgojums (no valsts budžeta dotācijas, t.sk. zinātnes bāzes finansējuma; no pašu ieņēmumiem, t.sk. projektu īstenošanas) par 2018. gada janvāri

Amatpersona Amatpersonas amats Atalgojums EUR (neto)
Valdis Avotiņš IZI VSRC direktors, vadošais pētnieks, asociētais profesors 2350
Vita Balama Docente, senators 1539
Juris Baldunčiks Profesors, vadošais pētnieks, senators 1623
Ilze Balode Asociētā profesore, senators 1621
Valērijs Bezrukovs Vadošais pētnieks, iepirkumu komisijas loceklis VeA 657
Vladislavs Bezrukovs Pētnieks,lektors, iepirkumu komisijas loceklis projektā “IKSA-CENTRS” 1772
Indra Dedze Zinātņu prorektore, VeA iepirkumu komisijas locekle 1759
Guntars Dreijers Dekāns, docents, pētnieks, senators 1982
Agnese Dubova Docents, pētnieks, senators 1524
Māris Ēlerts Dekāns, docents, senators, VeA iepirkumu komisijas loceklis 1625
Juris Freimanis Vadošais pētnieks, docents, senators 1329
Gatis Gaigals Pētnieks, lektors, iepirkumu komisijas loceklis VeA 1164
Gaļina Hiļķeviča Asociētā profesore, vadošais pētnieks, senators 1554
Sergejs Hiļķevičs Profesors, vadošais pētnieks, senators 2059
Signe Juškeviča VeA iepirkumu komisijas sekretāre 1198
Kārlis Krēsliņš Rektors, docents, vadošais pētnieks, senators 4336
Liene Resele Dekāne, docente, pētnieks, senators 1704
Raita Rollande Mācību prorektore, docente, pētnieks, senators 2382
Valda Rudziša Asociētā profesore, vadošā pētniece, iepirkumu komisijas locekle VeA 873
Sniedze Šama Prorektors finanšu un administratīvajos jautājumos, senators 2044
Dace Štefenberga Zinātņu un attīstības daļas vadītāja, lektore, iepirkumu komisijas priekšsēdētājā VeA 1208
Raivo Šteins Jurists, VeA iepirkumu komisijas lockelis 1587
Estere Vītola Lektore, pētniece, senatore 1253
Ieva Vizule Lektore, senatore 897