Vakances
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.
Laipni lūgti mūsu draudzīgajā kolektīvā

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) izsludina atklātu konkursu uz vakanto lektora amata vietu Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē (darba līgums uz noteiktu laiku - ievēlēšanas laiku (seši gadi)).

Prasības pretendentiem:

 • maģistra grāds vai doktora grāds;
 • zinātņu nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicēti mācību līdzekļi;
 • spēja patstāvīgi lasīt lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums;
 • akadēmisko un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu pretendentu apliecinātas kopijas (uzrādot oriģinālus);
 • dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae) pēc “EUROPASS” veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, pēdējo sešu gadu publikāciju saraksts.

Dokumenti iesniedzami līdz 2018.gada 31.maijam ieskaitot, iesniegt personīgi darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinetā 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai sūtīt elektroniski: elina.feldmane@venta.lv. Uzziņas pa tālruni 636 28303.

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) aicina pieteikties uz Ventspils Augstskolas inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” projekta vadītāja amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku):

Individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ekonomikas un tai pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas ekonomikas zināšanas;
 • priekšrocība pretendentiem ar maģistra grādu ekonomikas un tai pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas ekonomikas zināšanas;
 • darba pieredze Eiropas Struktūrfondu un citu finanšu instrumentu projektu sagatavošanā un/vai rakstīšanā, koordinēšanā un/vai vadībā;
 • priekšrocība pretendentiem ar darba pieredzi projektu sagatavošanā un/vai rakstīšanā, koordinēšanā un/vai vadībā augstākās izglītības iestādēs un/vai zinātniskajās institūcijās;
 • zināšanas par plānošanas dokumentu izstrādi, realizāciju un uzraudzību;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas (papildus svešvalodu zināšanas pretendentiem tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • izpratne par publiskā iepirkuma procesu un normatīvo aktu bāzi, un spēja to izmantot projekta ietvarā veikto iepirkumu procedūru izskatīšanā; 
 • izpratne par grāmatvedības un finanšu vadības pamatprincipiem; 
 • labas sadarbības un organizatoriskās prasmes; 
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta; 
 • spēja noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbu.

CV (iekļaujot īsu darba pienākumu aprakstu darbā projektu izstrādē un vadībā) un motivācijas vēstuli līdz 2018.gada 25.maijam ieskaitot, iesniegt personīgi Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinets 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai sūtīt elektroniski: elina.feldmane@venta.lv.

Ventspils Augstskola izsludina atklātu konkursu uz vakantajām akadēmisko amatu vietām

Asociētais profesors – Informācijas tehnoloģiju fakultātes datorzinātnes un informātikas nozares signālu diskrētās apstrādes apakšnozarē – viena amata vieta;

Asociētais profesors – Informācijas tehnoloģiju fakultātes elektrontehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē – viena amata vieta.

Prasības pretendentiem:

 • doktora zinātniskais grāds;
 • vismaz 3 gadu pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums;
 • izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 • dzīves un darba gājums (CV) pēc ‘’EUROPASS’’ Curriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā un zinātniski organizatoriskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts.

Dokumenti iesniedzami darba dienās no 10.00 līdz 16.00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, C korpusā 202. kabinetā mēneša laikā no publicēšanas datuma (sludinājums publicēts Latvijas Vēstnesī 09.04.2018.).