Vakances
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.
Laipni lūgti mūsu draudzīgajā kolektīvā

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426) izsludina atklātu konkursu uz vakanto doktoranta - vieslektora amatu (darba līgums uz noteiktu laiku) dubultajā maģistra programmā "Starptautiskais bizness un eksporta menedžments". Programmas darba valoda ir angļu.

Prasības ārvalstu akadēmiskā personāla amata pretendentiem:

 • Maģistra grāds vai doktorants biznesa vadībā;
 • Profesionālā pieredze tiešā saistībā ar biznesa konsultācijām.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums (brīvā formā) par piedalīšanos atklātajā konkursā noteiktajam amatam;
 • pretendentu apliecinātas dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus);
 • amata pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēc “EUROPASS” (Curriculum Vitae) veidlapas parauga, kā arī citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Dokumenti iesniedzami līdz 2018. gada 21. jūnijam, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi Elina.Feldmane@venta.lv un  Maija.Cebere@venta.lv vai ierodoties personīgi darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinetā 2. stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Uzziņas pa tālruņiem 636 28303, 63629646.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola. Konkursa rezultātā neizvēlēto kandidātu iesniegtie personas dati tiks dzēsti.

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426) izsludina atklātu konkursu uz vakanto doktoranta - vieslektora amatu dubultajā maģistra programmā "Starptautiskais bizness un eksporta menedžments". Kandidātam būtu jābūt iepriekšējai pieredzei biznesa konsultāciju jomā. Programmas darba valoda ir angļu.

Prasības ārvalstu akadēmiskā personāla amata pretendentiem:

 • Maģistra grāds vai doktorants biznesa vadībā;
 • Profesionālā pieredze tiešā saistībā ar biznesa konsultācijām.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums (brīvā formā) par piedalīšanos atklātajā konkursā noteiktajam matam;
 • pretendentu apliecinātas dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus);
 • amata pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēc “EUROPASS” (Curriculum Vitae) veidlapas parauga, kā arī citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Dokumenti iesniedzami līdz 2018.gada 20. jūnijam, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi Elina.Feldmane@venta.lv un  Maija.Cebere@venta.lv vai ierodoties personīgi darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinetā 2. stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Uzziņas pa tālruņiem 636 28303, 63629646.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola. Konkursa rezultātā neizvēlēto kandidātu iesniegtie personas dati tiks dzēsti.

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426) izsludina atklātu konkursu uz vakanto docenta amatu Tulkošanas studiju fakultātē lietišķajā valodniecībā ar specializāciju: tulkošana vācu –latviešu valodā (darba līgums uz noteiktu laiku - ievēlēšanas laiku (seši gadi).

Prasības docenta amata pretendentiem:

 • filoloģijas doktora grāds lietišķajā valodniecībā;
 • zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze zinātniskajā un akadēmiskajā darbā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos atklātajā konkursā noteiktajam matam;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformētus dokumentu norakstus vai pretendentu apliecinātas dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus);
 • amata pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo 6 gadu laikā pēc “EUROPASS” (Curriculum Vitae) veidlapas parauga, kā arī citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Dokumenti iesniedzami līdz 2018.gada 01.jūlijam ieskaitot, personīgi darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinetā 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai sūtot elektroniski: elina.feldmane@venta.lv. Uzziņas pa tālruni 636 28303.

 

Ventspils Augstskolas (reģistrācijas Nr.90000362426) Inženierzinātņu institūts ‘’Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs’’ (turpmāk – VSRC) izsludina atklātu konkursu uz vakantajiem vadošo pētnieku amatiem un pētnieka amatu: (darba līgums uz noteiktu laiku - ievēlēšanas laiku (seši gadi)

1.Vadošo pētnieku amatu vakances:

 • Datorzinātnes un informātikas nozarē, datoru un sistēmu programmatūras apakšnozarē – viena vakance;
 • Mašīnbūves un mehānikas nozarē, teorētiskās mehānikas apakšnozarē – viena vakance;
 • Fizikas un astronomijas nozarē, teorētiskās fizikas apakšnozarē – viena vakance;
 • Matemātikas nozarē, diferenciālvienādojumu apakšnozarē – viena vakance;
 • Matemātikas nozarē, lietišķās matemātikas un matemātiskās modelēšanas apakšnozarē – viena vakance;
 • Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozarē, elektronikas elementu apakšnozarē – viena vakance;
 • Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē, uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē – viena vakance.

Prasības vadošo pētnieku amatu pretendentiem:

 • doktora grāds;
 • zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas;
 • spēja patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus un vadīt citu zinātnieku pētniecisko darbu;
 • vismaz 3 gadu darba pieredze zinātniskajā un akadēmiskajā darbā.

2. Pētnieka amata vakance - Matemātikas nozarē, lietišķās matemātikas un matemātiskās modelēšanas apakšnozarē.

Prasības pētnieka amata pretendentiem:

 • maģistra vai doktora grāds;
 • zinātniskas publikācijas;
 • spēja veikt individuālu zinātnisko darbu;
 • vēlama akadēmiskā vai pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos atklātajā konkursā noteiktajam amatam;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformētus dokumentu norakstus vai pretendentu apliecinātas dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus);
 • amata pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo 6 gadu laikā pēc “EUROPASS” (Curriculum Vitae) veidlapas parauga, kā arī citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

Dokumenti iesniedzami līdz 2018.gada 01.jūlijam ieskaitot, personīgi darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinetā 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai sūtot elektroniski: elina.feldmane@venta.lv. Uzziņas pa tālruni 636 28303.