Bibliotēka

Datubāzes

Īpašais Lursoft piedāvājums studentiem!

Visu izglītības iestāžu studentiem studiju darba izstrādes vajadzībām tiek nodrošināta pieeja Lursoft datubāzēm.

 • Informācija par uzņēmumiem, amatpersonām, prokūristiem, dalībniekiem;
 • Uzņēmuma finanšu dati – gada pārskati, finanšu analīze;
 • Nozaru finanšu koeficienti;
 • Informācija no Maksātnespējas reģistra;
 • Saistību grafs;
 • Personas profils;
 • Tiesu spriedumu datu bāze (plašāks apraksts pieejams šeit);
 • Normatīvo aktu sistēma Latlex;
 • Statistikas dati.

Vairāk ar piedāvājumu varat iepazīties šeit.

Pēc pieprasījuma Lursoft piedāvā studentu apmācības, kuru laikā iepazīstina grupas ar lietošanas nosacījumiem un pakalpojumu pieejamību. Par apmācībām vērsties VeA bibliotēkā.

Ventspils Augstskolas bibliotēkā bezmaksas ir pieejamas šādas datubāzes:

 • LETA
 • Letonika
 • Lursoft – laikrakstu bibliotēka
 • Lursoft – uzņēmumu datubāze
 • EBSCO - Pagaidām datubāze EBSCO atbalsta interneta pārlūku Google Chrome, šobrīd tiek strādāts ar Firex Fox izstrādātājiem, lai novērstu radušās kļūdas.
 • Britannica Online Academic Edition
 • Filmas.lv
 • Periodika.lv
 • LNB Digitālā bibliotēka
 • Scopus – ir izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze, kas satur gandrīz 20 000 žurnālus no aptuveni 5000 izdevējiem un 4,6 miljonus konferenču materiālus. Scopus pieejami arī rakstu kopsavilkumi un iespēja lejupielādēt rakstu pilnos tekstus no izdevēju pilnu tekstu datubāzēm, piemēram, ScienceDirect, SAGE Journals Online un citām. Rakstu pilnos tekstus var lejupielādēt tikai no tiem žurnāliem, kas pieejami Ventspils Augstskolas abonētajās datubāzēs vai pieejami brīvpieejā. Datubāze Scopus līdzīgi kā Web of Science VeA akadēmiskajam un administratīvajam personālam nodrošina vienotu piekļuvi informācijai par publikācijām nozīmīgākajos zinātniskajos žurnālos un to citēšanu, tādējādi ļaujot izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.
 • Science Direct ir izdevniecības Elsevier datubāze dabas un tehniskajās zinātnēs, dzīvības zinātnēs un medicīnā, kā arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Datubāze satur informāciju par vairākiem tūkstošiem Elsevier izdotajiem žurnāliem un grāmatām. Pilnie teksti, kas apzīmēti ar zaļu simbolu, bet ar balto simbolu apzīmētie raksti ir pieejama bibliogrāfiskā informācija un rakstu kopsavilkumi.
 • ProQuest Public Library Video Online Premium http://search.alexanderstreet.com/pavn

Datubāze piedāvā piekļuvi vairāk nekā 40 000 straumēšanas video materiāliem, kas ir lielākais šāda veida resursu piedāvājums publiskajām bibliotēkām. Video straumēšana ir video skatīšanās tiešsaistē bez video faila saglabāšanas nepieciešamības. Datubāzes resursu tematiskais aptvērums: zinātne, antropoloģija, bizness un ekonomika, vēsture, tiesību zinātnes, izglītība, karjera un darbs, medicīna, ceļojumi, psiholoģija, socioloģija, teātris, mūzika, dejas, ģimene, kā arī starpnozaru tēmas.

ProQuest Central

http://search.proquest.com/central/?_ga=1.257339851.1594968787.1492585632&accountid=131556

Zinātnisko publikāciju datubāze uzņēmējdarbībā, veselības aprūpē un medicīnā, literatūrā un valodniecībā, sociālajās zinātnēs, izglītībā, mākslā, vēsturē u.c. Datubāze Business Premium Collection piedāvā pilnteksta žurnālus, disertācijas, tirgus izpētes ziņojumus, kas aptver  tādas jomas kā grāmatvedība, nodokļi, banku darbība u.tml. Detalizēta informācija par resursu pieejama šeit

Piekļuves adrese http://www.webofknowledge.com/

Web of Science ir vadošā elektronisko resursu pētniecības platforma, kuru veido Thomson Reuters kompānija. Vienota platforma nodrošina integrētupieeju augstas kvalitātes literatūrai, apvieno sevī informācijas meklēšanu bibliogrāfiskajās (arī citēšanas indeksu) datubāzēs, palīdz atrastjaunākās un nozīmīgākās zinātniskās publikācijas augsta ietekmes faktoražurnālos, konferenču krājumos u. c. kā arī parāda zinātnisko publikācijucitēšanu. Web of Science ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija parvairāk kā 12 000 žurnāliem un 160 000 konferenču zinātniskajiemmateriāliem 250 disciplīnās dabaszinātnēs, sociālajās un humanitārajāszinātnēs.

Web of Science pieejamas datubāzes:

Web of ScienceTM Core Collection (1985-present) – Science Citation Index Expanded (1992-present);

Social Sciences Citation Index (1992-present);

Conference Proceedings Citation Index – Science (1990-present); Conference

Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (1990-present);

Book Citation Index– Science (2005-present); Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-present).

Journal Citation Reports piedāvā iespēju sistemātiski un objektīvi novērtēt zinātnisko žurnālu nozīmi un ietekmi pasaules zinātnes vides kontekstā (pieejami žurnāla nozīmīguma rādītāji Impact Factor, Eigenfactor).

PNAS http://www.pnas.org

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) ir viens no pasaulē pazīstamākiem daudznozaru zinātniskiem žurnāliem. Kopš tā dibināšanas 1914. gadā tas publicē pētījumu ziņojumus, komentārus, pārskatus u.c. materiālus. PNAS aptver tādas zinātnes nozares kā astronomija, matemātika, lietišķā matemātika,  fizika, sociālās zinātnes, datorzinātnes.

Izmēģinājums pieejams Galvenajā, Bērnu, Pārventas, Gāliņciema un Ventspils Augstskolas bibliotēkā līdz 12.11.2017.

MIT Press

https://mitpress.mit.edu/journals

Izdevniecība “MIT Press” piedāvā piekļuvi vairāk nekā 30 žurnāliem dažādās nozarēs: mākslā un humanitārajās zinātnēs (African Arts, Computer Music Journal, PAJ: A Journal of Performance and Art u.c.), ekonomikā (American Journal of Health Economics, Education Finance and Policy u.c.), vēsturē un politikas zinātnē (Journal of Cold War Studies, Global Environmental Politics u.c.), zinātnē un tehnoloģijā (Artificial Life, Linguistic Inquiry, Neural Computation).

Izmēģinājums pieejams  Galvenajā, Bērnu, Pārventas, Gāliņciema un Ventspils Augstskolas bibliotēkā līdz 11.11.2017.

Lai piekļūtu visām VeA bibliotēkas abonētajām datubāzēm un valsts finansētajām datubāzēm kopmītnēs vai ārpus VeA, jāpieslēdzas Proxy serverim (apraksts, kā pieslēgties serverim).