Bibliotēka

Datubāzes

Īpašais Lursoft piedāvājums studentiem!

Visu izglītības iestāžu studentiem studiju darba izstrādes vajadzībām tiek nodrošināta pieeja Lursoft datubāzēm.

 • Informācija par uzņēmumiem, amatpersonām, prokūristiem, dalībniekiem;
 • Uzņēmuma finanšu dati – gada pārskati, finanšu analīze;
 • Nozaru finanšu koeficienti;
 • Informācija no Maksātnespējas reģistra;
 • Saistību grafs;
 • Personas profils;
 • Tiesu spriedumu datu bāze (plašāks apraksts pieejams šeit);
 • Normatīvo aktu sistēma Latlex;
 • Statistikas dati.

Vairāk ar piedāvājumu varat iepazīties šeit.

Pēc pieprasījuma Lursoft piedāvā studentu apmācības, kuru laikā iepazīstina grupas ar lietošanas nosacījumiem un pakalpojumu pieejamību. Par apmācībām vērsties VeA bibliotēkā.

Ventspils Augstskolas bibliotēkā bezmaksas ir pieejamas šādas datubāzes:

 • LETA
 • Letonika
 • Lursoft – laikrakstu bibliotēka
 • Lursoft – uzņēmumu datubāze
 • EBSCO - Pagaidām datubāze EBSCO atbalsta interneta pārlūku Google Chrome, šobrīd tiek strādāts ar Firex Fox izstrādātājiem, lai novērstu radušās kļūdas.
 • Britannica Online Academic Edition
 • Filmas.lv
 • Periodika.lv
 • LNB Digitālā bibliotēka
 • Scopus – ir izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze, kas satur gandrīz 20 000 žurnālus no aptuveni 5000 izdevējiem un 4,6 miljonus konferenču materiālus. Scopus pieejami arī rakstu kopsavilkumi un iespēja lejupielādēt rakstu pilnos tekstus no izdevēju pilnu tekstu datubāzēm, piemēram, ScienceDirect, SAGE Journals Online un citām. Rakstu pilnos tekstus var lejupielādēt tikai no tiem žurnāliem, kas pieejami Ventspils Augstskolas abonētajās datubāzēs vai pieejami brīvpieejā. Datubāze Scopus līdzīgi kā Web of Science VeA akadēmiskajam un administratīvajam personālam nodrošina vienotu piekļuvi informācijai par publikācijām nozīmīgākajos zinātniskajos žurnālos un to citēšanu, tādējādi ļaujot izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.
 • Science Direct ir izdevniecības Elsevier datubāze dabas un tehniskajās zinātnēs, dzīvības zinātnēs un medicīnā, kā arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Datubāze satur informāciju par vairākiem tūkstošiem Elsevier izdotajiem žurnāliem un grāmatām. Pilnie teksti, kas apzīmēti ar zaļu simbolu, bet ar balto simbolu apzīmētie raksti ir pieejama bibliogrāfiskā informācija un rakstu kopsavilkumi.
 • Web of knowledge – ir Thomson Reuters pētniecības platforma, kur ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija par vairāk nekā 12 000 žurnāliem dabaszinātnēs, sociālajās, humanitārajās zinātnēs un mākslā, piedāvājot rakstu bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju. Datubāze piedāvā plašas meklēšanas, atlases un rezultātu analīzes iespējas.

Izdevēja The Royal Society populārākā resursu kolekcija, kas piedāvā izdevumu publikācijas kopš 1665. gadā. Ir pieejami e-žurnāli:

Biology Letters – īsi par inovācijām bioloģijā

Interface Focus – tematiski žurnālu izlaidumi eksaktajās un dzīvības zinātnēs

Journal of the Royal Society Interface – pētījumi fizikā un dzīvības zinātnēs

Notes & Records – zinātnes vēsture

Open Biology – pētījumi molekulārā un šūnu bioloģija

Philosophical Transactions of the Royal Society series A – fizika, matemātika un inženierzinātnes

Philosophical Transactions of the Royal Society series B – bioloģijas zinātnes

Proceedings of the Royal Society series AThe Royal Society pētījumi matemātikā, fizikā un inženierzinātnēs

Proceedings of the Royal Society series BThe Royal Society pētījumi bioloģijā

Royal Society Open Science – augstas kvalitātes pētījumi eksaktajās zinātnēs

Izmēģinājums pieejams – Galvenajā, Bērnu, Pārventas, Gāliņciema un Augstskolas bibliotēkā līdz 31.01.2017.

Lai piekļūtu visām VeA bibliotēkas abonētajām datubāzēm un valsts finansētajām datubāzēm kopmītnēs vai ārpus VeA, jāpieslēdzas Proxy serverim (apraksts, kā pieslēgties serverim).