Bibliotēka

Datubāzes

Īpašais Lursoft piedāvājums studentiem!

Visu izglītības iestāžu studentiem studiju darba izstrādes vajadzībām tiek nodrošināta pieeja Lursoft datubāzēm.

 • Informācija par uzņēmumiem, amatpersonām, prokūristiem, dalībniekiem;
 • Uzņēmuma finanšu dati – gada pārskati, finanšu analīze;
 • Nozaru finanšu koeficienti;
 • Informācija no Maksātnespējas reģistra;
 • Saistību grafs;
 • Personas profils;
 • Tiesu spriedumu datu bāze (plašāks apraksts pieejams šeit);
 • Normatīvo aktu sistēma Latlex;
 • Statistikas dati.

Vairāk ar piedāvājumu varat iepazīties šeit.

Pēc pieprasījuma Lursoft piedāvā studentu apmācības, kuru laikā iepazīstina grupas ar lietošanas nosacījumiem un pakalpojumu pieejamību. Par apmācībām vērsties VeA bibliotēkā.

Ventspils Augstskolas bibliotēkā bezmaksas ir pieejamas šādas datubāzes:

 • LETA
 • Letonika
 • Lursoft – laikrakstu bibliotēka
 • Lursoft – uzņēmumu datubāze
 • EBSCO - Pagaidām datubāze EBSCO atbalsta interneta pārlūku Google Chrome, šobrīd tiek strādāts ar Firex Fox izstrādātājiem, lai novērstu radušās kļūdas.
 • Britannica Online Academic Edition
 • Filmas.lv
 • Periodika.lv
 • LNB Digitālā bibliotēka
 • Scopus – ir izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze, kas satur gandrīz 20 000 žurnālus no aptuveni 5000 izdevējiem un 4,6 miljonus konferenču materiālus. Scopus pieejami arī rakstu kopsavilkumi un iespēja lejupielādēt rakstu pilnos tekstus no izdevēju pilnu tekstu datubāzēm, piemēram, ScienceDirect, SAGE Journals Online un citām. Rakstu pilnos tekstus var lejupielādēt tikai no tiem žurnāliem, kas pieejami Ventspils Augstskolas abonētajās datubāzēs vai pieejami brīvpieejā. Datubāze Scopus līdzīgi kā Web of Science VeA akadēmiskajam un administratīvajam personālam nodrošina vienotu piekļuvi informācijai par publikācijām nozīmīgākajos zinātniskajos žurnālos un to citēšanu, tādējādi ļaujot izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.
 • Science Direct ir izdevniecības Elsevier datubāze dabas un tehniskajās zinātnēs, dzīvības zinātnēs un medicīnā, kā arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Datubāze satur informāciju par vairākiem tūkstošiem Elsevier izdotajiem žurnāliem un grāmatām. Pilnie teksti, kas apzīmēti ar zaļu simbolu, bet ar balto simbolu apzīmētie raksti ir pieejama bibliogrāfiskā informācija un rakstu kopsavilkumi.
 • PUBLIC.RU Library http://www.public.ru/

Elektronisko resursu kolekcija PUBLIC.RU Library ir lielākā Krievijas plašsaziņas līdzekļu tiešsaistes bibliotēka:

  • Vairāk nekā 15000 plašsaziņas līdzekļu nosaukumi (dienas laikraksti, žurnāli, informācijas aģentūras, interneta resursi, stenogrammas, TV un radio programmas).
  • Publikācijas no visiem Krievijas reģioniem un ārvalstīm, tostarp no Ukrainas, Baltkrievijas, Latvijas, Igaunijas, ASV u.c.
  • Arhīva materiāli no lielākajiem Krievijas preses izdevumiem kopš 1990.gada.
  • Publikāciju digitālā lasītavā.
  • Statistikas pārskati un analītiski pētījumi, pamatojoties uz plašsaziņas līdzekļu informāciju.

Piekļuvei datubāzei jāizmanto augšējā rīkjosla Профессиональный поиск, kur jāievada:

  • Lietotāja vārds (Логин): Bibtest.Ventspils
  • Parole: Ventspils

Uzmanību! Ievadot paroli, vismaz viens simbols jāieraksta manuāli, jo kopēšanas/ievietošanas iespēju sistēma atzīs par kļūdu.

Izmēģinājums pieejams – Galvenajā, Bērnu, Pārventas, Gāliņciema un Augstskolas bibliotēkā līdz 20.02.2017.

Lai piekļūtu visām VeA bibliotēkas abonētajām datubāzēm un valsts finansētajām datubāzēm kopmītnēs vai ārpus VeA, jāpieslēdzas Proxy serverim (apraksts, kā pieslēgties serverim).