Pārskati un ziņojumi

Amatpersonu atalgojums

Skatīt šeit.

Ventspils Augstskolas darbības pārskats

Darbība 2014.-2015. gadā (PDF)

Publiskie pārskati par zinātnisko darbību VeA

Skatīt šeit.

Pārskats par budžeta izpildi

2011 [.pdf]

2012 [.pdf]

2013 [.pdf ]

2014 [.pdf ]

2015 [pdf] [pdf]

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi

Informācijas Tehnoloģiju fakultātes pašnovērtējuma ziņojums šeit

Ekonomikas un Pārvaldības fakultātes pašnovērtējuma ziņojums šeit

Tulkošanas studiju pašnovērtējuma ziņojums šeit

Valodu un kultūras studiju, dzimtās valodas studiju un valodu programmas pašnovērtējuma ziņojums šeit