Vakances

Ventspils Augstskola izsludina atklātu konkursu

uz vakantajām akadēmisko amatu vietām

  • Docents – Tulkošanas studiju fakultātē valodniecībā, salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē (specializācija: tulkošana angļu – latviešu valodā) – viena amata vieta;
  • Docents – Tulkošanas studiju fakultātē valodniecībā, lietišķās valodniecības apakšnozarē (specializācija: starpkultūru komunikācija) – viena amata vieta;

Prasības pretendentiem:

- doktora zinātniskais grāds;

- pedagoģiskā darba pieredze augstākās izglītības institūcijā;

- vēlama pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajā institūcijā attiecīgajā jomā.

 

  • Lektors – Tulkošanas studiju fakultātē valodniecībā salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē (specializācija: mutvārdu tulkošana angļu – latviešu valodā) – viena amata vieta.

Prasības pretendentiem:

-          maģistra grāds atbilstošā nozarē;

-          akadēmiskā un pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajā institūcijā.

Ventspils Augstskola izsludina atklātu konkursu

uz vakanto zinātnisko amatu vietu

  • Vadošais pētnieks – Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā ‘’Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs’’ astronomijas nozarē, astrofizikas un fundamentālās astronomijas apakšnozarē – divas amata vietas.

Prasības pretendentiem:

-   doktora zinātniskais grāds;

- pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajā institūcijā attiecīgajā jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

- rektoram adresēts iesniegums;

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- dzīves un darba gājums (CV) pēc ‘’Europass’’ Curriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā un zinātniski organizatoriskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts.

Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst. 10.00-16.00. Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, C korpusā 202. kabinetā mēneša laikā no publicēšanas datuma.