Vakances

Ventspils Augstskola izsludina atklātu konkursu

uz vakantajām akadēmisko amatu vietām

 

  1. Pētnieks – Tulkošanas studiju fakultātē (TSF) valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē (TSF pētniecības virzienā: leksikogrāfija un terminoloģija) – viena amata vieta;
  2. Vadošais pētnieks – Tulkošanas studiju fakultātē (TSF) valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē (TSF pētniecības virzienā: vārds un teksts sastatījumā, kontaktā un tulkojumā) – viena amata vieta;

Prasības pretendentiem:

- doktora grāds;

- vismaz 3 gadu pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

- rektoram adresēts iesniegums;

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- dzīves un darba gājums (CV), kurā norādīta arī pētniecības un akadēmiskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts.

Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst. 10.00-16.00. Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, C korpusā 202. kabinetā mēneša laikā no publicēšanas datuma (publicēts Latvijas vēstnesī 29.11.2016.)