Vakances

Ventspils Augstskolas

izsludina atklātu konkursu uz vakantajām akadēmisko amatu vietu

Docents – Informācijas tehnoloģiju fakultātē datorzinātnes nozares signālu diskrētās apstrādes apakšnozarē – viena amata vieta.

Prasības pretendentiem:

- doktora zinātniskais grāds atbilstošā nozarē;

- pedagoģiskā darba pieredze augstākās izglītības institūcijās;

- pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā.

Lektors – Informācijas tehnoloģiju fakultātē datorzinātnes nozares signālu diskrētās apstrādes apakšnozarē – trīs amata vietas;

Lektors – Informācijas tehnoloģiju fakultātē datorzinātnes nozares programmēšanas valodu un sistēmu apakšnozarē – viena amata vieta.

Prasības pretendentiem:

- maģistra grāds atbilstošā nozarē;

- akadēmiskā vai pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās.

Iesniedzamie dokumenti:

- rektora vietas izpildītājam adresēts iesniegums;

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- dzīves un darba gājums (CV), kurā norādīta arī pētniecības un akadēmiskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts.

Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst. 10.00-16.00. Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, C korpusā 202. kabinetā mēneša laikā no publicēšanas datuma (sludinājums publicēts Latvijas Vēstnesī 18.04.2017.).

Ventspils Augstskolas

Viedo tehnoloģiju pētniecības centrs (VTPC)

izsludina atklātu konkursu uz vakanto amatu vietu

  • Viedo tehnoloģiju pētniecības centra direktors – 1 amata vieta.

Prasības pretendentiem:

- doktora zinātniskais grāds;

- vismaz 3 gadu pētnieciskā darba pieredze (tai skaitā praktiskas ievirzes pētniecībā) augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā;

- vismaz 2 gadu vadības darba pieredze;

- pieredze un prasmes projektu piesaistē un sagatavošanā;

- labas komunikācijas prasmes un pozitīva attieksme;

- spēja mācīties, izjust laiku un motivēt darbiniekus paaugstināta stresa apstākļos;

- vēlme apgūt mūsdienīgas tehnoloģijas, kā arī spēja sekot progresīvām mūsdienu labāko universitāšu, pētniecības centru un uzņēmumu attīstības tendencēm;

- angļu valodas zināšanas (papildu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību).

Iesniedzamie dokumenti:

- rektora vietas izpildītājam adresēts iesniegums;

- VTPC stratēģiskās attīstības redzējums (vīzija) tuvākajiem 5 gadiem;

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- dzīves un darba gājums (CV), kurā norādīta arī pētniecības un akadēmiskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts.

VTPC konkurss uz vakanto amata vietu tiek atcelts

Ventspils Augstskolas

Viedo tehnoloģiju pētniecības centrs (VTPC)

izsludina atklātu konkursu uz vakanto akadēmisko amatu vietu

  • VTPC vadošais pētnieks valodniecības nozarē (lietišķās valodniecības apakšnozarē, korpuslingvistikas un tulkošanas tehnoloģiju specializācijā).

Prasības pretendentiem:

- doktora grāds;

- vismaz 3 gadu pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

- rektora vietas izpildītājam adresēts iesniegums;

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- dzīves un darba gājums (CV), kurā norādīta arī pētniecības un akadēmiskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts.

 

Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst. 10.00 – 16.00. Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, C korpusā 202. kabinetā mēneša laikā no publicēšanas datuma (07.04.2017.)