Vakances

Ventspils Augstskola

izsludina konkursu uz

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes

studiju administrēšanas speciālista – lietveža amatu

Darba pienākumi:

 1. Veikt fakultātes primāro lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 2. Konsultēt studentus un fakultātes darbiniekus ar studiju procesu saistītos jautājumos;
 3. Kontrolēt studentu reģistrēšanos studiju semestrim Latvijas augstskolu informatīvajā sistēmā atbilstoši studiju plānam;
 4. Kontrolēt un nodrošināt ar studiju procesa norisi saistītu dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu citās struktūrvienībās Ventspils Augstskolas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;
 5. Veikt studentu studiju datu apstrādi Latvijas augstskolu informatīvajā sistēmā, sagatavot informatīvajā sistēmā ar studiju procesu saistītos rīkojumus un vienošanās;
 6. Palīdzēt fakultātes dekānam organizēt fakultātes domes lēmumu izpildi un pārraudzīt fakultātes struktūrvienību darbvedības jautājumus.

Darba pienākumi detalizētāk minēti studiju administrēšanas speciālista – lietveža amata aprakstā, kas pieejams K diskā, Senāta mapē, mapē “Amatu apraksti”.

Nepieciešamās zināšanas un prasmes:

 • Nepabeigta augstākā izglītība (var būt 4.kursa students/-e) vai augstākā izglītība;
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas mutiski un rakstos; otrās svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Labas komunikācijas spējas ar studentiem un akadēmisko personālu;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte pienākumu izpildē, organizatoriskās prasmes;
 • Pārzināt un prast izmantot darbā MS Excel, Word, PowerPoint programmas.

Vismaz viena gada darba pieredze ar lietvedību saistītā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivācijas vēstule;
 • CV;
 • Izglītības dokumenta kopija (ja attiecas).

Dokumenti iesniedzami darba dienās no 9:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolā C korpusa 202. kabinetā vai iesūtāmi elektroniski uz venta@venta.lv līdz 2017.gada 1.novembrim (ieskaitot).

Ventspils Augstskolas Viedo tehnoloģiju pētniecības centrs (VTPC)

izsludina atklātu konkursu uz vakantajām akadēmiskā amata vietām

 • VTPC vadošais pētnieks datorzinātnes nozarē, signālu diskrētās apstrādes apakšnozarē – viena amata vieta

Prasības pretendentiem:

- doktora grāds;

- vismaz 3 gadu pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

- rektoram adresēts iesniegums;

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- dzīves un darba gājums (CV) pēc ‘’EUROPASS’’ Curriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā un zinātniski organizatoriskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts.

 • VTPC zinātniskais asistents datorzinātnes nozarē, signālu diskrētās apstrādes apakšnozarē – divas amata vietas

Prasības pretendentiem:

- maģistrants vai pretendents ar maģistra grādu;

- pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības, zinātniskajās institūcijās vai uzņēmumos attiecīgajā jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

- rektoram adresēts iesniegums;

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- dzīves un darba gājums (CV) pēc ‘’EUROPASS’’ Curriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā un zinātniski organizatoriskā darba pieredze, pēdējo 3 gadu publikāciju saraksts.

 

Ventspils Augstskolas Viedo tehnoloģiju pētniecības centrs (VTPC)

izsludina atklātu konkursu uz vakantajām administratīvā amata vietām

 • VTPC projekta vadītājs/ koordinators– viena amata vieta.

Prasības pretendentiem:

 • bakalaura vai maģistra grāds;
 • administratīvā darba pieredze augstākās izglītības, zinātniskajās institūcijās vai uzņēmumos attiecīgajā jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums;
 • izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 • dzīves un darba gājums (CV), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā un zinātniski organizatoriskā darba pieredze, pēdējo 3 gadu publikāciju saraksts.
 • VTPC biroja administratoru – viena amata vieta.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā vai iesākta augstākā izglītība;
 • Vēlama administratīvā darba pieredze augstākās izglītības, zinātniskajās institūcijās vai uzņēmumos attiecīgajā jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums;
 • izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 • dzīves un darba gājums (CV), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā un zinātniski organizatoriskā darba pieredze, pēdējo 3 gadu publikāciju saraksts.

Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, C korpusā 202. kabinetā divu nedēļu laikā no publicēšanas datuma (Sludinājums publicēts laikrakstā “Latvijas vēstnesis” 12.10.2017.).

 

Ventspils Augstskola izsludina atklātu konkursu

uz vakantu akadēmiskā amata vietu

Vadošais pētnieks – Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā ‘’Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs’’ astronomijas nozarē, astrofizikas un fundamentālās astronomijas apakšnozarē – viena amata vieta

Prasības pretendentiem:

- doktora grāds;

- vismaz 3 gadu pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

- rektoram adresēts iesniegums;

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- dzīves un darba gājums (CV) pēc ‘’EUROPASS’’ Curriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā un zinātniski organizatoriskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts.

Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst. 10.00-16.00. Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, C korpusā 202. kabinetā mēneša laikā no publicēšanas datuma (Sludinājums publicēts 20.09.2017.)