Vakances

Ventspils Augstskola izsludina atklātu konkursu

uz vakantajām akadēmisko amatu vietām

Zinātniskais asistents – Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā ‘’Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs’’ Informācijas tehnoloģiju nozarē, datorvadības apakšnozarē – divas amata vietas.

Zinātniskais asistents – Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā ‘’Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs’’ Astronomijas nozarē, astrofizikas un fundamentālās astronomijas apakšnozarē – divas amata vietas.

Prasības pretendentiem:

- maģistra grāds;

- pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

- rektoram adresēts iesniegums;

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- dzīves un darba gājums (CV) pēc ‘’EUROPASS’’ Curriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā un zinātniski organizatoriskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts.

Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst. 10.00-16.00. Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, C korpusā 202. kabinetā divu nedēļu laikā no publicēšanas datuma (sludinājums publicēts Latvijas Vēstnesī 30.05.2017.)

 

Ventspils Augstskola izsludina atklātu konkursu

uz vakanto akadēmiskā amata vietu

Vadošais pētnieks – Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā ‘’Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs’’ enerģētikas nozarē, elektroenerģētikas apakšnozarē – viena amata vieta

Prasības pretendentiem:

- doktora grāds;

- vismaz 3 gadu pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

- rektoram adresēts iesniegums;

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- dzīves un darba gājums (CV) pēc ‘’EUROPASS’’ Curriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā un zinātniski organizatoriskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts.

Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst. 10.00-16.00. Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, C korpusā 202. kabinetā mēneša laikā no publicēšanas datuma (23.05.2017.)

 

Iekšējais konkurss uz EPF dekāna amata vietu

Iesniedzamie dokumenti:

  • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  • savas darbības koncepcija EPF dekāna amatā;
  • izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
  • administratīvā amata pretendenta dzīves un darba gājums (curriculum vitae), kurā norādīta administratīvā, organizatoriskā, pētniecības un akadēmiskā darba pieredze, kā arī citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu darba pieredzi un kvalifikāciju.

Prasības pretendentiem:

  • doktora grāds;
  • pedagoģiskā darba pieredze augstākās izglītības institūcijās, kā arī vēlama pieredze administratīvajā darbā.

Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00 C korpusa 202. kabinetā mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas datuma (03.05.2017.).

 

Ventspils Augstskolas

Viedo tehnoloģiju pētniecības centrs (VTPC)

izsludina atklātu konkursu uz vakanto amatu vietu

  • Viedo tehnoloģiju pētniecības centra direktors – 1 amata vieta.

Prasības pretendentiem:

- doktora zinātniskais grāds;

- vismaz 3 gadu pētnieciskā darba pieredze (tai skaitā praktiskas ievirzes pētniecībā) augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā;

- vismaz 2 gadu vadības darba pieredze;

- pieredze un prasmes projektu piesaistē un sagatavošanā;

- labas komunikācijas prasmes un pozitīva attieksme;

- spēja mācīties, izjust laiku un motivēt darbiniekus paaugstināta stresa apstākļos;

- vēlme apgūt mūsdienīgas tehnoloģijas, kā arī spēja sekot progresīvām mūsdienu labāko universitāšu, pētniecības centru un uzņēmumu attīstības tendencēm;

- angļu valodas zināšanas (papildu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību).

Iesniedzamie dokumenti:

- rektora vietas izpildītājam adresēts iesniegums;

- VTPC stratēģiskās attīstības redzējums (vīzija) tuvākajiem 5 gadiem;

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- dzīves un darba gājums (CV), kurā norādīta arī pētniecības un akadēmiskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts.

VTPC konkurss uz vakanto amata vietu tiek atcelts

Ventspils Augstskolas

Viedo tehnoloģiju pētniecības centrs (VTPC)

izsludina atklātu konkursu uz vakanto akadēmisko amatu vietu

  • VTPC vadošais pētnieks valodniecības nozarē (lietišķās valodniecības apakšnozarē, korpuslingvistikas un tulkošanas tehnoloģiju specializācijā).

Prasības pretendentiem:

- doktora grāds;

- vismaz 3 gadu pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

- rektora vietas izpildītājam adresēts iesniegums;

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- dzīves un darba gājums (CV), kurā norādīta arī pētniecības un akadēmiskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts.

 

Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst. 10.00 – 16.00. Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, C korpusā 202. kabinetā mēneša laikā no publicēšanas datuma (07.04.2017.)