Vakances

Ventspils Augstskola izsludina atklātu konkursu

uz vakantajām akadēmisko amatu vietām

Asociētais profesors – Ekonomikas un pārvaldības fakultātē vadībzinības nozarē, uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē – divas amata vietas.

Asociētas profesors – Ekonomikas un pārvaldības fakultātē ekonomikas nozarē, ekonometrijas apakšnozarē – viena amata vieta.

Docents – Ekonomikas un pārvaldības fakultātē vadībzinātnes nozarē, uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē.

Prasības pretendentiem:

- doktora zinātniskais grāds;

- pedagoģiskā darba pieredze augstākās izglītības institūcijās;

- vēlama akadēmiskā vai pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

- rektoram adresēts iesniegums;

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- dzīves un darba gājums (CV), kurā norādīta arī pētniecības un akadēmiskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts.

Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst. 10.00-16.00. Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, C korpusā 202. kabinetā mēneša laikā no publicēšanas datuma (Sludinājums 01.02.2017. publicēts Latvijas Vēstnesī).