Viedo tehnoloģiju pētniecības centrs

Kontakti


Zinātniskās padomes priekšsēdētājs:

Dr. Jānis Hofmanis, Vadošais pētnieks,

Tālr.: +371 63629657, e-pasts: janis.hofmanis@venta.lv

Direktora p.i.
Dr. Phys. Gita Rēvalde, Vadošā pētniece
Tālr.: +371 63628303, e-pasts: gita.revalde@venta.lv
Dr. Astra Skrabāne, Vadošā pētniece, e-pasts: astra.skrabane@venta.lv
 
Dr. Maija Baltiņa, Vadošā pētniece, e-pasts: maija.baltina@venta.lv
 
Dr. Viktors Gapojenko, Vadošais pētnieks
 
Dr. Gundars Korāts, Pētnieks, e-pasts: gundars.korats@venta.lv
 
Vairis Caune, Pētnieks, e-pasts: vairis.caune@venta.lv